Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB, Warszawa, 2014; ISBN 978-83-7373-183-7

 • Wprowadzenie (5)
  • Określenie celu kampanii (7)
  • Wybór grup adresatów (10)
  • Określenie skali działań (11)
  • Określenie klimatu działań promocyjnych (12)
  • Przygotowanie planu i harmonogramu działań kampanii (13)
  • Przygotowanie materiałów i działań kampanii (15)
  • Zachęcenie do udziału (31)
  • Ocena działań, podsumowanie i wyciągnięcie wniosków (33)
  • Przykład projektu kampanii społecznej o tematyce bezpieczeństwa pracy adresowanej do młodych robotników budowlanych (34)
 • Bibliografia (37)