Rafał Młyński, Emil Kozłowski, CIOP-PIB, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-7373-220-9

 • Wstęp (5)
 • Poprawa warunków pracy w zakresie zagrożenia hałasem (7)
 • Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa na przykładzie wózka jezdniowego (9)
 • Rozpoznawanie kierunku docierania dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa (14)
  • Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa suwnicy (15)
  • Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa wózka jezdniowego (19)
  • Dźwiękowy sygnał bezpieczeństwa ostrzegający o jeździe wstecz pojazdu (22)
 • Zrozumiałość mowy (26)
 • Podsumowanie (33)
 • Bibliografia (35)