Halina Ćwirko, CIOP-PIB, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-7373-106-6

 • Słowo wstępne (11)
 1.  Początki ergonomii (13)
 2. Rozwój ergonomii w Polsce (22)
 3. I kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 1977-80 (31)
 4. II kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 1980-83 (69)
 5. III kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 1983-86 (81)
 6. IV kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 1986-89 (105)
 7. V kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 1989-92 (139)
 8. VI kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 1992-95 (147)
 9. VII kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 1995-98 (156)
 10. VIII kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 1999-2002 (176)
 11. IX kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 2002-06 (197)
 12. X kadencja Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 2006-10 (206)
 • Załączniki
  • Załącznik 1
   Uczestnicy zebrania konstytuujacego Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (213)
  • Załącznik 2
   Prezesi i sekretarze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (217)
  • Załącznik 3
   Osoby, które otrzymały tytuł Honorowego Prezesa PTErg oraz Honorowego Członka PTErg (218)
  • Załącznik 4
   Osoby, które otrzymały medal im. W.B. Jastrzębowskiego (219)
  • Załącznik 5
   Zagraniczni przedstawiciele ergonomii (IEA) odznaczeni medalem im. W.B. Jastrzębowskiego (222)
  • Załącznik 6
   Członkowie PTErg, którzy otrzymali nagrodę im. Haliny Krahelskiej przyznawaną przez Głównego Inspektora Pracy (223)
  • Załącznik 7
   Materiały źródłowe (224)