Małgorzata Pośniak, Elżbieta Jankowska, Joanna Kowalska, Tomasz Jankowski, Małgorzata Gołofit-Szymczak,
CIOP-PIB, Warszawa, 2010,
ISBN 978-83-7373-095-3

 1. Wprowadzenie (5)
 2. Jakość powietrza w pomieszczeniach budynków szkół (5)
  1. Wpływ czynników chemicznych, pyłowych i mikrobiologicznych na jakość powietrza (6)
  2. Efeltywność systemów wentylacyjnych pomieszczeń (11)
 3. Zalecenia profilaktyczne do kształtowania parametrów środowiska w pomieszczeniach budynków szkół (12)
  1. Ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń i stosowanych urzadzeń/maszyn (13)
  2. Zalecenia organizacyjne (15)
  3. Zalecenia techniczne (19)
 4. Zalecenia dotyczące popularyzacji wiedzy o kształtowaniu jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych (26)
 5. Podsumowanie (27)
 6. Piśmiennictwo (28)