Jan Radosz, Agnieszka Wolska, Tomasz Tokarski, Joanna Kamińska, Jacek Zając, CIOP-PIB, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-7373-219-3

 • Wstęp (5)
 • Wymagania dla stanowisk pracy i pomieszczeń SRK (9)
  • Wymagania dotyczące hałasu (9)
  • Wymagania dotyczące właściwości akustycznych pomieszczeń (10)
  • Wymagania dotyczące drgań mechanicznych (11)
  • Wymagania dotyczące oświetlenia elektrycznego (12)
  • Wymagania dotyczące ergonomii stanowisk pracy (12)
 • Warunki pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym (21)
 • Zalecenia dotyczące profilaktyki (26)
  • Hałas i akustyka pomieszczeń (26)
  • Drgania mechaniczne (31)
  • Ergonomia (34)
  • Oświetlenie elektryczne (40)
 • Bibliografia (45)