Andrzej Najmiec, Anna Łuczak, "Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Poradnik dla kierowców i pracowników firm transportowych"
CIOP-PIB, Warszawa 2012
ISBN 978-83-7373-123-3

 • Wstęp (5)
 • Specyfika pracy w transporcie drogowym (6)
  • Kierowca komunikacji miejskiej (9)
  • Kierowca transportu towarowego (12)
  • Kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierowca pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych (14)
  • Kierowca flotowy (17)
 • Uwarunkowania sprawności kierowców (18)
  • Trafna samoocena i ocena sytuacji drogowej (19)
  • Sprawność psychiczna (21)
  • Radzenie sobie ze zmęczeniem i sennością (22)
  • Temperament i osobowość a sprawność (26)
  • Zachowania agresywne (28)
  • Rozmowa przez telefon komórkowy (31)
  • Wpływ alkoholu (32)
  • Komunikacja i wsparcie społeczne na drodze (36)
  • Dobry kierowca ze złymi nawykami? (39)
 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie transportu drogowego (41)
  • Trzy zakresy kultury bezpieczeństwa - społeczeństwa, organizacji i pracownika (42)
  • Trzy poziomy kultury organizacyjnej - artefakty, wartości, założenia (43)
  • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (46)
  • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w transporcie drogowym (48)
  • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa na poziomie indywidualnym (49)
  • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa (52)
 • Publikacje zalecane dla kierowców i pracowników firm transportowych (54)