Magdalena Warszewska-Makuch, "Ocena ryzyka mobbingu w pracy"
CIOP-PIB, Warszawa 2012
ISBN 978-83-7373-117-2

  • Wstęp (5)
  • Co to jest mobbing? (7)
  • Mobbing w polskim środowisku pracy (8)
  • Indywidualne, organizacyjne i społeczne konsekwencje mobbingu (10)
  • Przyczyny mobbingu w pracy (11)
  • Ocena ryzyka mobbingu w organizacji (16)
  • Kwestionariusz do oceny ryzyka mobbingu (ORM) (19)
  • Podsumowanie (24)
  • Gdzie można uzyskać informacje i pomoc? (26)
  • Bibliografia (26)