Pod redakcją Przemysława Ł. Siemiątkowskiego, Ocena ryzyka zawodowego 2012 - Listy kontrolne, wzory, dokumenty
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, nakład 1000 sztuk
ISBN 978-83-269-1199-6

 • I. Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego (5)
  • 1. Wprowadzenie (5)
  • 2. Definicje (6)
  • 3. Cel oceny ryzyka zawodowego (9)
  • 4. Obowiązki pracodawcy i rola służby bhp (10)
   • A. Obowiązki pracodawcy (10)
   • B. Rola służby bhp (13)
  • 5. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w firmie (14)
   • A. Wykaz stanowisk pracy i ich analiza (15)
   • B. Charakterystyka stanowiska pracy (16)
   • C. Dodatkowe informacje (22)
   • D. Zespół do oceny ryzyka zawodowego w firmie (22)
  • 6. Informowanie o ryzyku zawodowym (24)
  • 7. Metody oceny ryzyka zawodowego (25)
   • A. Wybór metody (25)
   • B. Metoda PHA (z ang. Preliminary Hazard Analysis) - wstępna analiza zagrożeń (25)
   • C. Metoda matrycy ryzyka dla niemierzalnych czynników środowiska pracy wg polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego (27)
   • D. Metoda oceny ryzyka dla mierzalnych czynników środowiska pracy wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego (29)
   • E. Metoda Risk Score (metoda wskaźnika ryzyka) (31)
 • II. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (34)
  • 1. Wprowadzenie (34)
  • 2. Identyfikacja zagrożeń (34)
  • 3. Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego (53)
 • III. Profilaktyka ryzyka zawodowego (65)
  • 1. Wprowadzenie (65)
  • 2. Ocena istniejących środków bezpieczeństwa (66)
  • 3. Rodzaje działań profilaktycznych (67)
   • A. Eliminacja zagrożenia (67)
   • B. Ograniczanie ryzyka zawodowego (68)
   • C. Wybór sposobu zmniejszenia ryzyka zawodowego (71)
  • 4. Planowanie profilaktyki (73)
  • 5. Skuteczność profilaktyki (74)
 • IV. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego (76)
  • 1. Proces oceny ryzyka zawodowego w firmie (76)
  • 2. Dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego (78)
  • 3. Wzory dokumentów z praktycznym komentarzem (80)
   • A. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy (81)
   • B. Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym (84)
   • C. Karta oceny ryzyka zawodowego (87)
   • D. Karta oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, w skali pięciostopniowej (91)
   • E. Program naprawczy po ocenie ryzyka zawodowego przeprowadzonej dnia... r. (95)
 • V. Lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego (98)
  • 1. Wprowadzenie (98)
  • 2. 21 pytań, na które musicie odpowiedzieć - lista kontrolna (98)
 • VI. Problemy praktyczne w 30 pytaniach i odpowiedziach (103)
  • 1. Pracownik wykonujący ręczne prace transportowe - identyfikacja i weryfikacja zagrożeń (103)
  • 2. Uprawnieni do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego (104)
  • 3. Pracownik fizyczny - konserwator oczyszczalni ścieków - identyfikacja i weryfikacja zagrożeń (106)
  • 4. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego zatrudnionego w dziale kadr (107)
  • 5. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (109)
  • 6. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika zatrudnionego przy pracy na wysokości (stanowisku pracy dekarza) (111)
  • 7. Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (113)
  • 8. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy z komputerem (118)
  • 9. Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym (123)
  • 10. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy (125)
  • 11. Ocena ryzyka zawodowego w firmie produkującej substancje rakotwórcze (130)
  • 12. Montażowe stanowisko pracy - identyfikacja i weryfikacja zagrożeń (131)
  • 13. Co robić, gdy w firmie nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego? (132)
  • 14. Przechowywanie dokumentów oceny ryzyka zawodowego (133)
  • 15. Centrum dokumentacyjne - identyfikacja zagrożeń (135)
  • 16. Zarządzanie ryzykiem zawodowym spawaczy (136)
  • 17. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy samochodu dostawczego przewożącego sprzęt RTV (138)
  • 18. Ocena ryzyka zawodowego kobiet w ciąży i karmiących piersią (140)
  • 19. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy płetwonurka (141)
  • 20. Charakterystyka stanowiska pracy stolarza obsługującego stołową pilarkę tarczową z posuwem ręcznym i frezarkę dolnowrzecionową (145)
  • 21. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy sprzątaczki biurowej (147)
  • 22. Zadaniowa ocena ryzyka zawodowego (149)
  • 23. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego (150)
  • 24. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym (154)
  • 25. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki w domu pomocy społecznej dla psychicznie chorych (155)
  • 26. Częstotliwość oceny ryzyka zawodowego (158)
  • 27. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy z tomografem komputerowym (160)
  • 28. Górnik strzałowy w chodniku węglowym kopalni węgla kamiennego - identyfikacja i weryfikacja zagrożeń (162)
  • 29. Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole (164)
  • 30. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy projektanta przy projektowaniu wspomaganym komputerem (166)