Elżbieta Jankowska, Tomasz Jankowski, Wojciech Zatorski, Piotr Sobiech, CIOP-PIB, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-7373-230-8

 • Wprowadzenie (5)
 • Profilaktyka techniczna - zapobieganie rozprzestrzenianiu się NOAA (5)
 • Badanie rozprzestrzeniania się NOAA w powietrzu środowiska pracy (8)
  • Metodyka badania (8)
  • Wyniki badania rozprzestrzeniania się NOAA w powietrzu pomieszczenia podczas mieszania nanoproszków ditlenku krzemu (13)
  • Omówienie wyników (26)
 • Zalecenia do profilaktyki technicznej (27)
  • Wentylacja i klimatyzacja (28)
  • Filtry powietrza (33)
 • Bibliografia (38)