Profilaktyka techniczna rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy - zalecenia

Elżbieta Jankowska, Tomasz Jankowski, Wojciech Zatorski, Piotr Sobiech, CIOP-PIB, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-7373-230-8

  • Wprowadzenie (5)
  • Profilaktyka techniczna - zapobieganie rozprzestrzenianiu się NOAA (5)
  • Badanie rozprzestrzeniania się NOAA w powietrzu środowiska pracy (8)
    • Metodyka badania (8)
    • Wyniki badania rozprzestrzeniania się NOAA w powietrzu pomieszczenia podczas mieszania nanoproszków ditlenku krzemu (13)
    • Omówienie wyników (26)
  • Zalecenia do profilaktyki technicznej (27)
    • Wentylacja i klimatyzacja (28)
    • Filtry powietrza (33)
  • Bibliografia (38)