Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak, CIOP-PIB, Warszawa, 2009, ISBN 978-83-7373-071-7

  • Wprowadzenie (5)
    Rodzaje odpadów spalanych w paleniskach domowych i na otwartej przestrzseni
    Powody przeprowadzania spalania w sposób niekontrolowany na terenach prywatnych posesji
  • Jakie są przepisy (12)
  • Co wdychamy przy ognicku? (17)
  • Bibliografia (24)