Jolanta Karpowicz, Joanna Bugajska, Anna Bogdan; Grażyna Bartkowiak, Krzysztof Gryz, Anna Łuczak, Leszek Morzyński, Dariusz Pleban, Tomasz Tokarski, Agnieszka Wolska, Magdalena Młynarczyk, Szymon Zapadka, Artur Kozłowski; CIOP-PIB, Warszawa, 2014, ISBN 968-83-7373-178-3

 • Cel i zakres poradnika (5)
  • Środowiskowe narażenia zawodowe dotyczące pracowników obsługujących sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia (WN) w Polsce (6)
  • Zalecenia profilaktyki obciążenia psychicznego i stresu (10)
  • Zalecenia profilaktyki obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (24)
  • Zalecenia profilaktyki stresu cieplnego (32)
  • Zalecenia profilaktyki zagrożeń hałasem (35)
  • Zalecenia profilaktyki zagrożeń drganiami mechanicznymi (52)
  • Zalecenia profilaktyki zagrożeń powodowanych naturalnym promieniowaniem optycznym (60)
  • Zalecenia profilaktyki zagrożeń powodowanych polami elektromagnetycznymi (69)
  • Realizacja zaleceń profilaktycznych dotyczących prac przy sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia - przykładowe doświadczenia praktyczne (80)
 • Załącznik
  • Materiały informacyjne serwisu internetowego BEZPIECZNIEJ (114)