Rafał Młyński, Emil Kozłowski, CIOP-PIB, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7373-221-6

  • Wstęp (5)
  • Dobór ochronników słuchu w pasmach częstotliwości 10, 12,5 oraz 16 kHz z uwzględnieniem zakresu do 8 kHz (9)
  • Tłumienie dźwięku w pasmach o częstotliwościach słyszalnych powyżej 8 kHz (16)
  • Podsumowanie (21)
  • Bibliografia (23)