Emil Kozłowski, Użytkowanie Ochronników Słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-7373-195-0

 • Wprowadzenie (5)
 • Podstawowe zasady używania ochronników słuchu (6)
 • Jednoczesne stosowanie ochronników słuchu i innych środków ochrony oczu i twarzy (8)
  • Jednoczesne stosowanie nauszników przeciwhałasowych i środków ochrony oczu i twarzy (8)
  • Jednoczesne stosowanie nauszników przeciwhałasowych i sprzętu ochrony układu oddechowego (13)
  • Jednoczesne stosowanie nauszników przeciwhałasowych i środków ochrony głowy (16)
 • Podsumowanie (18)
 • Literatura (19)