Józef Boguszewski, Przemysław Ł.Siemiątkowski; Gunther Kirschstein, Aneta Mościcka; Marta Żak, Justyna Kostka; Aneta Esnekier; Mariusz Foremniak; Lesław Zieliński, Tomasz Zwolak; Jan Pióro, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., 2014, ISBN 978-83-269-3378-3

 • Rozdział 1. Komentarz do rozporządzenia (7)
 • Delegacja z Kodeksu pracy (7)
  • §1. Przepisy ogólne (7)
  • §2. Zakres działania służby bhp (12)
  • §3. Uprawnienia służby bhp (16)
  • §3a. Rozszerzenie uprawnień służby bhp na inne osoby (18)
  • §4. Stanowiska w służbie bhp i wymagania kwalifikacyjne (18)
  • §5. Przepis uchylający (22)
  • §6. Wejście wżycie (22)
 • Rozdział 2. Porady dla pracowników służby bhp (24)
  • Bezpieczeństwo nie może być zadaniem tylko dla służb bhp (24)
  • Służba bhp z zewnątrz w dużych firmach (26)
  • Wynagrodzenie pracownika służby bhp zależy od umiejętności i kwalifikacji (29)
  • Prowadzenie (nie tylko) trudnych rozmów z pracownikami (30)
  • Jak Cię widzą..., czyli o dawaniu informacji zwrotnych (34)
  • Strach nie jest dobrą motywacją do bezpiecznej pracy (40)
  • Nie mam na nic czasu! - czyli o organizacji pracy 846)
  • Szukanie winnego czy osobista odpowiedzialność? Refleksja nad kulturą organizacyjną (51)
  • Coaching w służbie... przełożonego (56)
  • Nawet codzienne szkolenia bhp nie pomogą, jeśli ich forma nie będzie efektywna (58)
  • Dobry początek szkolenia motywuje do aktywnego uczestnictwa (61)
  • Nie każde szkolenie bhp można przeprowadzić w formie e-learningu (64)
  • Szkolenie bhp z pasją. Praktyczne, subiektywne wskazówki (68)
  • E-learning nie jest pozbawiony wad (72)
 • Rozdział 3. Pytania Czytelników (76)
  • Pracodawca nie musi uzgadniać swoich decyzji ze służbą bhp (76)
  • Liczba osób zatrudnionych w komórce bhp zależy od struktury organizacyjnej firmy (78)
  • Okresu wykonywania zadań służby bhp nie wlicza się do stażu pracy (79)
  • Pracownik służby bhp może pracować jednocześnie w dwóch firmach (80)
  • Absolwent studiów podyplomowych w zakresie bhp (81)
  • Uprawnienia pracowników służby bhp (83)
  • Staż pracownika służby bhp (84)
  • Wolontariat a staż pracy w służbie bhp (85)
  • Kompetencje związków zawodowych w zakresie wydawania poleceń służbie bhp (86)
  • Zakres obowiązków służby bhp a zapis o wykonywaniu innych poleceń pracodawcy (86)
  • Podległość bezpośrednia służby bhp (87)
  • Pracownik służby bhp przewodniczącym związku zawodowego (88)
  • Kierowanie pracowników na profilaktyczne badanie lekarskie (88)
  • Prowadzenie szkoleń okresowych bhp przez pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp (88)
 • Bibliografia (91)
 • Internet (91)
 • Podstawy prawne (91)