Paweł Bartuzi, CIOP-PIB, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-7373-172-1

 • Wprowadzenie (5)
 • Regulacje prawne dotyczące ręcznych prac transportowych (6)
 • Starzenie się społeczeństwa (7)
 • Wiek i płeć a dolegliwości mięśniowo-szkieletowe (9)
 • Wpływ starzenia się na właściwości mięśni szkieletowych (11)
 • Praca kobiet w warunkach wymagających znacznego wysiłku fizycznego (12)
 • Wiek i płeć a obciążenie pracownika (13)
 • Ograniczanie obciążenia mięśniowo-szkieletowego pracowników (17)
  • Czynniki determinujące obciążenie podczas pracy (17)
  • Praca statyczna (19)
  • Praca monotypowa (21)
  • Pchanie i ciągnięcie (21)
  • Ręczne przenoszenie przedmiotów (22)
  • Zespołowe przenoszenie przedmiotów (24)
  • Przemieszczanie ładunków za pomocą ręcznych wózków oraz taczek (25)
 • Praktyczne zalecenia dla pracodawców, pracowników, służby bhp oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące wykonywania pracy związanej z podnoszeniem i przemieszczaniem ciężkich przedmiotów w odniesieniu do wieku i płci pracownika (26)
 • Bibliografia (29)