Zagrożenia spalinami silników Diesla

Małgorzata Posniak, Elżbieta Jankowska, Małgorzata Szewczyńska, Lidia Zapór, Agnieszka Brochocka, Piotr Pietrowski, CIOP-PIB, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7373-081-6

 • Wprowadzenie (5)
 1. Spaliny silników Diesla (6)
  1. Ogólna charakterystyka (6)
  2. Szkodliwość spalin dla zdrowia człowieka (8)
 2. Kryteria i zasady oceny narażenia zawodowego na spaliny silników Diesla (10)
  1. Ocena narażenia na cząski stałe - stan aktualny (10)
  2. Ocena narażenia na cząstki stałe - na podstawie analizy wyników badań (11)
 3. Metody badania parametrów fizykochemicznych spalin silników Diesla oraz przykładowe wyniki badań (13)
  1. Stężenie masowe frakcji spalin - metoda filtracyjno-wagowa (13)
   1. Metoda badania (13)
   2. Przykładowe wyniki badań (16)
  2. Stężenia i rozkłady wymiarowe cząstek spalin - metody optyczne (17)
   1. Metody badania (17)
   2. Przykładowe wyniki badań (21)
  3. Badanie niebezpiecznych substancji chemicznych (we frakcjach drobnych spalin silników Diesla) (26)
   1. Metody badania (26)
   2. Przykładowe wyniki badań (29)
 4. Ograniczanie narażenia na spaliny silników Diesla (30)
  1. Środki ochrony zbiorowej - wentylacja i klimatyzacja (30)
   1. Wymagania (30)
   2. Kontrola działania instalacji wentylacji i klimatyzacji na zgodność z wymaganiami (34)
   3. Kontrola instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach użytkowania (35)
   4. Układy do oczyszczania powietrza (36)
  2. Środki ochrony indywidualnej - sprzęt ochrony dróg oddechowych (37)
   1. Kryteria i zasady doboru (37)
   2. Zasady oceny właściwości ochronnych (45)
  3. Środki ochrony zawierające struktury filtracyjno-sorpcyjne (46)
 5. Podsumowanie (49)
 6. Definicje (50)
 7. Piśmiennictwo (53)