Ivan Makhniashvili, Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Ekiert, Małgorzata Pośniak, CIOP-PIB, Warszawa, 2006, ISBN 83-7373-102-4

 1. Wstęp (5)
 2. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w odlewnictwie żeliwa - pomiary i ocena narażenia zawodowego (6)
  1. Substancje chemiczne
  2. Pyły
  3. Hałas i drgania mechaniczne
  4. Mikroklimat
  5. Obciążenie pracą fizyczną
  6. Czynniki mechaniczne
 3. Ocena ryzyka zawodowego (19)
 4. Zalecenia dotyczące profilaktyki (22)
 5. Zalecenia dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (35)
 6. Piśmiennictwo (36)