Jerzy T. Karczewski, Krystyna W. Karczewska, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, książka z suplementem elektronicznym
ODDK Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7804-041-5

  • Przedmowa (11)
  • Podziękowanie (15)
  • Nasza (fikcyjna) firma - prezentacja (17)
 • Rozdział pierwszy - O systemach zarządzania
  • Część 1.1. Prolog - o integracji systemów zarządzania (20)
  • Część 1.2. Wprowadzenie (21)
  • Część 1.3. Model zarządzania stratami (26)
  • Część 1.4. Model ciągłego doskonalenia (29)
  • Część 1.5. Integracja systemów zarządzania (36)
  • Część 1.6. Certyfikacja systemów zarządzania bhp (54)
  • Część 1.7. Ocena czy zgodność (72)
  • Część 1.8. Wskaźniki zarządzania (80)
  • Część 1.9. Wynik pracy zespołu roboczego (81)
 • Rozdział drugi - O zarządzaniu zagrożeniami i ryzykiem
  • Część 2.1. Prolog - o zarządzaniu ryzykiem (84)
  • Część 2.2. Wprowadzenie (86)
  • Część 2.3. Identyfikacja zagrożeń (90)
  • Część 2.4. Analiza i ocena ryzyka (110)
  • Część 2.5. Monitorowanie ryzyka (132)
  • Część 2.6. Aspekty ekonomiczne (144)
  • Część 2.7. Wskaźniki zarządzania (151)
  • Część 2.8. Wynik pracy zespołu roboczego (152)
 • Rozdział trzeci - O zarządzaniu zmianami
  • Część 3.1. Prolog - o zarządzaniu zmianą (158)
  • Część 3.2. Wprowadzenie (159)
  • Część 3.3. Podejście do zarządzania zmianą (162)
  • Część 3.4. Procedura zarządzania zmianą (167)
  • Część 3.5. Wskaźniki zarządzania (174)
  • Część 3.6. Wynik pracy zespołu roboczego (175)
 • Rozdział czwarty - O zarządzaniu zachowaniami
  • Część 4.1. Prolog - o zarządzaniu zachowaniami (180)
  • Część 4.2. Wprowadzenie (181)
  • Część 4.3. Wypadki a czynnik ludzki (184)
  • Część 4.4. Audyty behawioralne (187)
  • Część 4.5. Program poprawy zachowań (197)
  • Część 4.6. Wskaźniki zarządzania (204)
  • Część 4.7. Wynik pracy zespołu roboczego (205)
 • Rozdział piąty - O zarządzaniu zdarzeniami
  • Część 5.1. Prolog - o zarządzaniu zdarzeniami (208)
  • Część 5.2. Wprowadzenie (212)
  • Część 5.3. Błędy ludzkie (216)
  • Część 5.4. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (219)
  • Część 5.5. Percepcja przyczyn a działania korygujące (231)
  • Część 5.6. System rejestracji i badania zdarzeń wypadkowych (236)
  • Część 5.7. Wskaźniki zarządzania (244)
  • Część 5.8. Wynik pracy zespołu roboczego (244)
 • Rozdział szósty - O zarządzaniu podwykonawcami
  • Część 6.1. Prolog - o zarządzaniu podwykonawcami (250)
  • Część 6.2. Wprowadzenie (251)
  • Część 6.3. Współpraca z podwykonawcami (254)
  • Część 6.4. SCC norma bhp i ochrony środowiska dla podwykonawców (279)
  • Część 6.5. Goście na terenie firmy (298)
  • Część 6.6. Wskaźniki zarządzania (311)
  • Część 6.7. Wynik pracy zespołu roboczego (311)
 • Rozdział siódmy - O zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
  • Część 7.1. Prolog - o zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi (318)
  • Część 7.2. Wprowadzenie (319)
  • Część 7.3. Sytuacje awaryjne i kryzysowe (324)
  • Część 7.4. Plany i procedury awaryjne (329)
  • Część 7.5. Wskaźniki zarządzania (340)
  • Część 7.6. Wynik pracy zespołu roboczego (431)
 • Rozdział ósmy - O postawie pracowników
  • Część 8.1. Prolog - o postawie pracowników (344)
  • Część 8.2. Wprowadzenie (345)
  • Część 8.3. Postawa pracownika (349)
  • Część 8.4. Analiza ryzyka w ostatniej minucie (360)
  • Część 8.5. Współpraca w obszarze bhp (369)
  • Część 8.6. Wskaźniki zarządzania (378)
  • Część 8.7. Wynik pracy zespołu roboczego (379)
 • Rozdział dziewiąty - O kulturze bezpieczeństwa
  • Część 9.1. Prolog - o kulturze bezpieczeństwa (388)
  • Część 9.2. Wprowadzenie (390)
  • Część 9.3. Aktywna postawa nadzoru (393)
  • Część 9.4. Komunikacja (399)
  • Część 9.5. Współpraca z pracownikami (422)
  • Część 9.6. Uczenie się na błędach (433)
  • Część 9.7. Wskaźniki zarządzania (436)
  • Część 9.8. Wynik pracy zespołu roboczego (437)
 • Rozdział dziesiąty - O doskonaleniu systemu
  • Część 10.1. Prolog - o doskonaleniu systemu (442)
  • Część 10.2. Wprowadzenie (443)
  • Część 10.3. Przywództwo i promocja (446)
  • Część 10.4. Zarządzanie przez cele (451)
  • Część 10.5. Monitorowanie systemu (458)
  • Część 10.6. Wskaźniki zarządzania (475)
  • Część 10.7. Wynik pracy zespołu roboczego (476)
 • Zakończenie (481)
 • Diagramy (483)
 • Załączniki (489)
 • Skróty (511)
 • Literatura (515)