Redakcja naukowa: Rafał L. Górny, CIOP-PIB, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7373-086-1

 1. Wstęp (5)
 2. Zniszczenia wodne w budynkach i związane z nimi skażenie mikrobiologiczne (7)
 3. Główne czynniki mikrobiologicznej kontaminacji środowiska wnętrz (10)
  1. Grzyby (10)
   1. Alergeny grzybów (11)
   2. Glukany (12)
   3. Mikotoksyny (13)
   4. Mikrobiologiczne lotne związki organiczne (MLZO) (15)
  2. Promieniowce i ich alergeny (17)
  3. Bakterie Gram-ujemne jako źródło endotoksyn oraz bakterie Gram-dodatnie (18)
 4. Roztocze (20)
 5. Wilgoć jako kluczowy czynnik inicjujący skażenie mikrobiologiczne budynków (22)
 6. Biodeterioracja powierzchni (26)
 7. Biodeterioracja materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych (28)
  1. Objawy biokorozji pleśniowej (28)
  2. Materiały budowlane ulegające biokorozji (29)
 8. Epidemiologia zanieczyszczeń mikrobiologicznych środowiska wnętrz (32)
 9. Sposoby identyfikacji zagrożeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach (36)
  1. Metody pobierania cząstek aerozoli biologicznych (36)
  2. Metody pobierania próbek z zanieczyszczonych mikrobiologicznie powierzchni (37)
  3. Ilościowa i jakościowa analiza próbek mikrobiologicznych (38)
 10. Ocena stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni wnętrz (40)
 11. Sposoby osuszania budynków (42)
  1. Osuszanie naturalne (42)
  2. sztuczne osiszanie bezinwazyjne (43)
  3. Osuszanie inwazyjne (44)
 12. Zwalczanie korozji biologicznej w budynku (49)
  1. Sposoby usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych (50)
  2. Działania poremediacyjne (51)
 •  Streszczenie (53)
 • Piśmiennictwo (54)
 • Słownik (66)
 • Aneks - Mikroorganizmy środowiska wnętrz (73)