Kalkulator dziennej ekspozycji na hałas

 

Program umożliwia wyznaczenie dziennej ekspozycji na hałas na podstawie wyników pomiarów poziomów dźwięku A wykonanych w dających się wyróżnić przedziałach czasu w ciągu dnia pracy. Program nie wymaga instalacji i może być uruchomiony za pomocą większości przeglądarek internetowych.

Obsługa programu jest intuicyjna. Wystarczy kliknąć na podany niżej odnośnik i podać kolejno wyniki pomiarów hałasu na stanowisku pracy:

Uruchom program

Uwaga: Sprawdziłem zachowanie się programu w różnych przeglądarkach. Nie ma problemu z nowymi wersjami przeglądarek. Nie radzi sobie z nim Internet Explorer w wersji 8.0. W przypadku nowszej wersji  IE 11.0 ten problem nie występuje. Użytkownicy systemu WindowsXP korzystający z IE 8.0 chcąc skorzystać z programu muszą więc niestety uruchomić go w innej przeglądarce niż IE 8.0 (jest to najwyższa wersja w WindowsXP). Będę wdzięczny za informacje odnośnie problemów z uruchomieniem i funkcjonowaniem programu.

Instrukcja obsługi

W momencie uruchomienia programu na ekranie monitora pojawia się "puste" okienko programu. Pod obszarem wykresu znajdują się trzy okienka wprowadzania danych, do których należy wpisać kolejno: opis czynności, wartość równoważnego poziomu dźwięku A zmierzonego w czasie wykonywania czynności oraz czas jej trwania w minutach. Wprowadzone dane należy dodać do wyników pomiarów za pomocą klawisza [Dodaj wynik pomiaru]. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, w okienku wykresu pojawi się w lewym prostokątnym obszarze wynik wprowadzonych danych pomiarowych, zaś z prawej strony wyznaczona wartość poziomu ekspozycji na hałas. Równocześnie w dolnej części ekranu dane zostaną wprowadzone do zestawienia w postaci tabeli. Podczas dodawania kolejnych wyników pomiarów zarówno wykres jak i zestawienie tabelaryczne są aktualizowane na bieżąco. Na rysunku poniżej pokazany jest przykład, kal wygląda okno programu po wprowadzeniu zestawu siedmiu czynności zarejestrowanych w ciągu dnia pracy.

Obok każdego wprowadzonego wyniku pomiaru pokazanego w zestawieniu tabelarycznym w dolnej części okna programu znajduje się "guziczek" umożliwiający zaznaczenie pomiaru lub kilku pomiarów, które można usunąć z zestawu za pomocą klawisza [Usuń wskazany wynik]. Skasowanie wyniku pomiaru powoduje automatyczne uaktualnienie wykresu. Na poniższym rysunku widać zaznaczone dwa zestawy wyników pomiarów.

A na kolejnym wygląd okna programu po usunięciu wskazanych danych.

Jak widać, po usunięciu danych zaktualizowane zostały wszystkie dany obliczane przez program (zawartość wykresu, sumaryczny czas ekspozycji oraz wartość poziomu ekspozycji na hałas).

Kolor wykresu obrazuje, jak wyniki pomiarów oraz wartość poziomu ekspozycji na hałas odnoszą się do oceny ryzyka zawodowego.

W dziale [Narzędzia] Serwisu WYPADEK można znaleźć inne programy wspomagające ocenę środowiska pracy.