Ocena narażenia na drgania miejscowe

Program umożliwia ocenę narażenia na drgania miejscowe na podstawie wyników pomiarów drgań mechanicznych wykonanych w dających się wyróżnić przedziałach czasu pracy. Program nie wymaga instalacji i może być uruchomiony za pomocą większości przeglądarek internetowych.

Obsługa programu jest intuicyjna. Wystarczy kliknąć na podany niżej odnośnik:

Uruchom program

Uwaga: Sprawdziłem zachowanie się programu w różnych przeglądarkach. Nie ma problemu z nowymi wersjami przeglądarek. Nie radzi sobie z nim niestety Internet Explorer w wersji 8.0 i wcześniejszych. W przypadku nowszej wersji IE np. 11.0 ten problem nie występuje. Użytkownicy systemu WindowsXP korzystający z IE 8.0 chcąc skorzystać z programu muszą więc uruchomić go w innej przeglądarce niż IE 8.0 (jest to najwyższa wersja w WindowsXP) np za pomocą przeglądarki Google Chrome lub FireFox. Będę wdzięczny za informacje odnośnie problemów z uruchomieniem i funkcjonowaniem programu.

Instrukcja obsługi

Do oceny narażenia na drgania miejscowe wykorzystywana jest tzw suma wektorowa skorygowanych przyspieszeń drgań ahv. Jest ona wyznaczana na podstawie wyników pomiarów skutecznego ważonego przyspieszenia drgań mechanicznych w trzech kierunkach X, Y i Z. W przypadku, gdy na stanowisku pracy, które oceniamy, ze względu na wykonywane na nim czynności, mamy do czynienia z różnymi dającymi się wyodrębnić okresami narażenia, należy  niezależnie dla każdej czynności wykonać pomiary i wyznaczyć wartość sumy wektorowej skorygowanych przyspieszeń drgań. Mając do dyspozycji zestaw sum wektorowych wykonujemy ocenę narażenia, która zależy od sumarycznego czasu ekspozycji na drgania. I tak:

  • jeśli sumaryczny czas ekspozycji na drgania nie przekracza 30 minut (tzw. krótkotrwałe narażenie na drgania miejscowe) do oceny narażenia (porównania z wartościami dopuszczalnymi) wykorzystywana jest największa obliczona wartość sumy wektorowej skutecznych skorygowanych przyspieszeń drgań,
  • jeśli sumaryczny czas ekspozycji przekracza 30 minut do oceny narażenia wykorzystuje się tzw. 8-godzinną ekspozycję na drgania A8 obliczaną na podstawie zależności uwzględniającej cząstkowe czasy ekspozycji i odpowiadające im wartości sum wektorowych.

Jak widać ocena narażenia na drgania miejscowe, szczególnie w przypadku wielu czynności wykonywanych na stanowisku pracy jest dosyć czasochłonna. Program wykonuje automatycznie wszystkie niezbędne obliczenia, zaś rola Użytkownika programu sprowadza się do wprowadzenia danych pomiarowych.

W momencie uruchomienia programu na ekranie monitora pojawia się "puste" okienko programu. Pod obszarem wykresu znajduje się pięć okienek wprowadzania danych, do których należy wpisać kolejno:

  1. opis czynności wykonywanej przez pracownika podczas pomiaru,
  2. wartość skutecznego ważonego przyspieszenia drgań w kierunku X w m/s2,
  3. wartość skutecznego ważonego przyspieszenia drgań w kierunku Y w m/s2,
  4. wartość skutecznego ważonego przyspieszenia drgań w kierunku Z w m/s2,
  5. czas pomiaru w minutach.

Wprowadzone dane należy dodać do wyników pomiarów za pomocą klawisza [Dodaj wynik pomiaru/Oblicz narażenie]. Jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, w okienku programu z lewej strony pojawi się wynik oceny narażenia oraz ocena ryzyka zawodowego, zaś z prawej strony histogram wprowadzonych danych (wartości sum wektorowych skutecznych skorygowanych przyspieszeń drgań ahv) i wynik oceny w postaci wykresu słupkowego.

Równocześnie w dolnej części ekranu dane zostaną wprowadzone do zestawienia w postaci tabeli. W tabeli umieszczone są również wartości sum wektorowych skutecznych skorygowanych przyspieszeń drgań ahv. Podczas dodawania kolejnych wyników pomiarów zarówno wykres jak i zestawienie tabelaryczne są aktualizowane na bieżąco.

Kolory zastosowane w tabeli oceny ryzyka zawodowego oraz na wykresach są ze sobą powiązane i odpowiadają trzystopniowej skali oceny ryzyka zawodowego (Duże/Średnie/Małe). Na histogramie odpowiednim kolorem wyróżniany jest tylko ta suma wektorowa ahv, która ma najniekorzystniejszy, z punktu widzenia narażenia, wpływ na wynik oceny (pozostałe wartości mają kolor szary).

W dziale [Narzędzia] Serwisu WYPADEK można znaleźć inne programy wspomagające ocenę środowiska pracy.