Aktualności BHP (Новини безпеки та охорони праці) 2023/208 (02)

 • Hовини
  • Зміни до строкових та випробувальних трудових договорів (3)
   Прийняті урядом зміни до Трудового кодексу (10 січня 2023 року) вплинуть на правила укладення та розірвання строкових трудових договорів. Суттєво зміняться правила укладання пробних договорів.
  • Будуть зміни в батьківських правах та трудових договорах (4)
   У середині січня 2023 року уряд ухвалив проект змін до Трудового кодексу. Його метою є імплементація двох директив ЄС: про прозорі та передбачувані умови праці в ЄС та директиви про баланс між роботою та особистим життям. Зміни у цій сфері мали запровадити з серпня 2022 року. Проте лише зараз проект змін до Трудового кодексу буде поданий до парламенту. Які саме зміни він передбачає?
  • Високі витрати на відсутність працівників через грип (5)
   З листопада 2022 року захворюваність на грип у Польщі невпинно зростає. Останні дані Національного інституту громадського здоров’я свідчать, що за перший тиждень січня 2023 року кількість випадків становила 306,6 тисячі. проти 60,8 тис. у 2022 році. Непрацездатність пов’язана з витратами, які несе як держава, так і підприємці. Чи можете ви захистити себе від них?
 • Рецепти з коментарями
  • Наслідки несвоєчасної виплати винагороди за роботу (6)
   Занадто несвоєчасна виплата зарплати завжди віщує неприємності. Трудовий кодекс містить багато положень, які захищають оплату праці працівників. Вони стосуються, в тому числі, дат виплати заробітної плати. У кожному підприємстві вони можуть бути різними, але дата виплати зарплати повинна відповідати нормам Кодексу. Несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам може спричинити за собою різні наслідки для роботодавця. Які можуть бути наслідки затримки виплати винагороди за роботу?
 • Соціальна інспекція праці (SIP)
  • Залишити питання під наглядом соціального інспектора праці (8)
   Належне виконання норм про відпустки на рівні виробництва цікавить соціальних інспекторів праці. Це чітко прописано в положеннях закону і про це мають знати не лише соціальні інспектори праці, а й роботодавці та працівники.
 • Тема номера
  • Порядок перевірки тверезості працівників після внесення змін до КЗпП (10)
   Остання поправка до Трудового кодексу дає роботодавцю право проводити перевірку працівників на тверезість. Адже нетверезий працівник – джерело небезпеки. Що саме повинна включати така процедура?
 • Навчання з охорони праці – відповідають експерти
  • Як навчити персонал клініки (14)
   При вирішенні сумнівів щодо віднесення працівників до відповідної групи для проведення періодичного інструктажу з питань охорони праці необхідно детально проаналізувати рамкові навчальні програми, що містяться в частинах III-VIII додатка 1 до положення про інструктаж у сфері охорони праці. охорони праці, у поєднанні зі знанням про вид та умови виконання роботи на даній посаді.
  • Коли я стану працівником служби охорони праці (проведення первинного інструктажу) (15)
   Пройти стажування в службі охорони праці можна, влаштувавшись на роботу в службу охорони праці. у свою чергу, працевлаштування в службу охорони праці можливе лише за умови відповідності кваліфікаційним вимогам до служби охорони праці. Положення не ставлять отримання стажування в службі охорони праці в залежність від робочого часу або кількості працівників, зайнятих на підприємстві.
  • Чи потрібно відрядженому працівнику з іншої країни ЄС пройти навчання з охорони праці (16)
   Якщо працівника було направлено на роботу в Польщу (держава-член Європейського Союзу), то йому або їй повинні бути забезпечені умови охорони здоров’я та безпеки, включаючи навчання в галузі охорони здоров’я та безпеки у зв’язку з вимогами ЄС. Директива 2018/957 про відрядження працівників у рамках надання послуг.
  • Як бути з працівником, делегованим на нову роботу на 1 день (навчання, іспити) (17)
   Працевлаштування працівника на іншу посаду вимагає від роботодавця виконання, зокрема, обов’язків щодо навчання з питань охорони праці та профілактичних медичних оглядів.
 • Правознавство
  • Професійне захворювання лише протягом певного періоду часу після закінчення роботи (19)
   Захворювання, яке кваліфікується як професійне захворювання, повинно виникнути в термін, зазначений у переліку професійних захворювань, і бути підтверджене медичними оглядами.

Aktualności BHP (Новини безпеки та охорони праці) – весь список