Praca i Zabezpieczenie Społeczne (Робота та соціальне забезпечення) 2022/10

 • Поняття юридичної особи в Директиві 2019/1937 Європейського Союзу про захист викривачів.
  Представлена стаття стосується поняття юридичної особи в Директиві (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу. Основними проблемами, які потребують з’ясування для юридичної характеристики цього поняття, є його співвідношення з поняттями юридична особа та роботодавець, організаційно-правова форма його функціонування. Автор розглядає ці питання, роблячи висновки з характеристик правовідносин, у які вступає юридична особа у зв’язку з роллю, відведеною їй у директиві, та з характеру її прав, обов’язків та юридичної відповідальності. У результаті він робить висновок, що Директива не передбачає конкретної організаційно-правової форми юридичної особи. Проте він вважає виправданим прийняти принцип пов’язування національним законодавством ознаки юридичної особи з організаційними підрозділами, які мають правосуб’єктність або еквівалентну правоздатність, що не виключає необхідних відхилень.
 • Соціальна економіка – новий закон як крок до повної зайнятості?
  Стаття стосується деяких аспектів Закону про соціальну економіку, ухваленого в серпні 2022 року. Цей закон має стати інструментом активної політики зайнятості, запроваджуючи нову якість, орієнтуючись не лише на економічний розрахунок на основі витрат, а й на соціальну цінність працювати. Соціальні підприємства є важливим фактором побудови інклюзивного ринку праці, а отже, створення умов для кращого соціального розвитку. Хоча нещодавно введений закон має свої обмеження, суто інструменти працевлаштування слід оцінювати позитивно.
 • Час роботи при паралельній зайнятості.
  Стаття присвячена аналізу робочого часу при паралельній зайнятості. Були представлені загальні зауваження щодо робочого часу в такій моделі зайнятості, включаючи так звану розділену зайнятість, яка часто має місце в капітальних групах. Автори наводять недоліки паралельної зайнятості щодо окремого працівника та розглядають правомірність обмеження робочого часу. У цьому контексті наводяться короткі коментарі щодо робочого часу на транспорті – як повітряному, так і автомобільному. Транспортні рішення співставляються з регламентом робочого часу працівників медичних установ. Враховуючи мотиви обмеження робочого часу на транспорті, автори розглядають, чи не варто подібний механізм поширювати і на працівників медичних установ.
 • Чи необмежене законне право на відкликання заяви про призначення пенсії?
  У статті розглядаються питання щодо можливості відкликання заяви про призначення пенсії за віком, поданої згідно з положеннями, визнаними Конституційним трибуналом неконституційними. На тлі фактів щодо жінок 1953 року народження проаналізовано окремі положення законодавства про соціальне забезпечення, цивільного права та адміністративного процесу. Це дозволило зробити висновок про те, що неможливо відкликати заяву на пенсію за віком у ситуації, що призводить до невиправданих пільг для осіб, які спочатку постраждали від неконституційних положень. Слід вважати невиправданим вимагати пільги, значно більшої за ту, яка належала б іншим особам, які зверталися за пільгою в той самий час і в тій самій фактичній ситуації, але на основі положень, що відповідають Конституції.
 • Відновлення провадження у дисциплінарних справах викладачів.
  Інститут відновлення провадження є неординарним засобом перевірки прийнятих рішень у дисциплінарному провадженні викладачів. Його суть полягає в повторному розгляді та вирішенні закінченої і не підлягає оскарженню в звичайному порядку дисциплінарної справи, якщо провадження вплинуло на кваліфікований недолік права. Основною функцією процедури поновлення є захист верховенства права та життєво важливих інтересів викладачів та/або їхніх родин.
 • Проект Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо покращення умов праці через онлайн-платформи.
  У грудні 2021 року Єврокомісія запропонувала директиву щодо покращення умов праці співробітників електронних платформ. Це перший законодавчий проект, спрямований на регулювання електронного ринку праці, що швидко розвивається. Прогнозується, що 43 мільйони людей будуть працевлаштовані через онлайн-платформи в Європейському Союзі в 2025 році. Інновації на робочому місці, якщо вони не шкодять правам працівників, підтримується Європейською комісією. Автор представляє правові інструменти та конструкції – презумпцію працевлаштування працівника та прозоре управління організацією праці – запропоновані органами ЄС, Європейським парламентом та Радою. Для того, щоб економіка досягла інноваційної та водночас нешкідливої для працівників мети, якою є сучасні електронні технології працевлаштування, необхідно однаково регулювати робочі місця на спільному європейському ринку. Тому необхідно врегулювати як правовий статус працівників, так і визначити компетенцію національних державних, адміністративних і судових установ, зобов’язаних захищати їх юридично.
 • Розірвання працівником трудового договору з причин, не пов'язаних з працівником, і право на вихідну допомогу за ст. 8 Закону про групове скорочення.
  Автор представляє судову практику Верховного Суду щодо поняття причини, не пов’язаної з працівником у розумінні Закону про групові звільнення, і пов’язаного з ним права на вихідну допомогу згідно зі ст. 8 цього Закону. Він робить це на тлі останнього рішення Верховного Суду в цій галузі, в якому Суд вперше прямо вказав, що не кожна ситуація неналежного виконання обов’язків працівником може бути кваліфікована як причина для працівника, і що розірвання працівником контракту в односторонньому порядку не перешкоджає набуттю права на вихідну допомогу, передбачену цим Законом.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne (Робота та соціальне забезпечення) - весь список