ATEST - ochrona pracy 2017/09

  • Bezmyślność nie zapewnia nieśmiertelności (3)
 • Zdrowie
  • Borelioza to wciąż problem, cz. 2 (4)
   Według Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych borelioza jest najczęstszą chorobą zawodową w sekcji rolnictwa i leśnictwa oraz najczęstszą chorobą zakaźną. Dane dotyczące zachorowalności na boreliozę wśród osób o dużym ryzyku zakażenia bakterią z gatunku Borrelia, zwłaszcza leśników, są niepokojące.
 • Wypadki i Awarie
  • Znowu upadek z wysokości (8)
   W numerze sierpniowym (na str. 33) zastanawialiśmy się, dlaczego wciąż na budowach dochodzi do tragicznych upadków z wysokości. W niniejszym artykule W. Dębski opisuje kolejny taki wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Do przyczyn tego wypadku zaliczono m.in. brak odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej.
 • Przepisy i Normy
  • Na bieżąco... (12)
   Na podstawie informacji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie zamieszczamy odpowiedź na pytanie pracownika dotyczące wysokości wynagrodzenia i ewentualnej dyskryminacji w zakresie płacowym.
  • Świadczenie pracy w trakcie L-4 a ochrona z art. 41 k.p. (13)
   Artykuł 41 kodeksu pracy wprowadza ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę m.in. w trakcie nieobecności pracownika w pracy spowodowanej jego chorobą. Warto jednak pamiętać o tym, że ochrona ta działa wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie chorobowego pracownik jest nieobecny w pracy. Pracownik, który w trakcie tzw. L-4 z własnej woli świadczy pracę na rzecz swego pracodawcy - co do zasady - nie będzie mógł powołać się na wspomnianą ochronę w sytuacji, gdyby w tym okresie pracodawca zechciał mu wypowiedzieć umowę o pracę.
  • Przewijarki i maszyny pokrewne, cz. 2 (34)
   Przy opracowaniu listy kontrolnej wykorzystano wykaz zagrożeń występujących przy obsłudze przewijarki i maszyn pokrewnych, zamieszczony w Ateście 8/2017.
  • Maszyny dla przemysłu spożywczego (59)
   W maju br. wydano w polskiej wersji językowej dwie normy dotyczące wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny maszyn dla przemysłu spożywczego.
  • Odpowiedzialność administratora portalu informacyjnego (61)
   Przepis art. 14 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, ze zm.) wyłącza odpowiedzialność administratora portalu internetowego udostępnianego jego użytkownikom w celu dokonywania przez nich anonimowej publikacji swych opinii na temat opublikowanego artykułu prasowego, wówczas gdy nie wie on o bezprawnym charakterze przechowywanych i udostępnianych danych korzystających z usług hostingu. Jako wiedzę należy zakwalifikować sytuację, kiedy administrator w związku z doświadczeniem z dotychczasowej działalności na polu świadczenia usług hostingu liczy się z realną możliwością dokonywania przez internautów wpisów o treści naruszającej dobra osobiste konkretnych osób, a to w związku z treścią artykułu prasowego, pod którym anonimowi internauci zamieszczają swoje opinie i godząc się z tym nie podejmuje stosownych działań, pomimo wiedzy, że system automatycznej filtracji używanego przez internautów słownictwa nie jest skuteczny (wyrok Sądu Najwyższego z 30 września 2016 r.).
 • Informacje
  • Forum służby bhp w Warszawie (15)
  • Popularyzacja bezpieczeństwa (16)
   Głównymi tematami lipcowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy były działania prewencyjne prowadzone w górnictwie i w zakresie bezpieczeństwa technicznego. Wracamy do tego ostatniego tematu, w ramach którego Urząd Dozoru Technicznego realizuje wiele działań edukacyjnych i informacyjnych, coraz śmielej wkraczając w obszar klasycznego bhp.
  • Komfort w pracy to nie mit (22)
   Kilka słów o tym, jak narzędzia ręczne realizują postulaty ergonomii.
  • ZŁOTE SZELKI 2017 (28)
  • 10. Ogólnopolska Konferencja miesięcznika ATEST (29)
   15-17 listopada 2017 r. - Zawiercie, Hotel Villa Verde
  • Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy (57)
   Drukujemy listę laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do wykonywania m.in. badań środowiska pracy. Przed paru laty zamieszczaliśmy na łamach ATESTU laboratoria mające wówczas upoważnienia i, nieliczne, akredytacje do wykonywania wspomnianych badań. Do ponownej, oczywiście zaktualizowanej, prezentacji bazy laboratoriów skłoniły nas telefony czytelników z pytaniem: gdzie można wykonać określone badania środowiska pracy? Lista jest drukowana w porządku alfabetycznym województw.
  • Bezpieczeństwo maszyn - konferencja (60)
  • Targi bhp i ppoż. (60)
 • Ludzie i Wydarzenia
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Dagmara Tyc (17)
  • Polscy wynalazcy (2) (46)
 • ABC BHP
  • S jak siedzisko, cz. 1 (18)
   Siedzisko jest pojęciem dwuznacznym - po pierwsze oznacza element mebla podtrzymującego pośladki, po drugie nazwa ta odnosi się do całej gamy konstrukcji przeznaczonych do siedzenia: krzesła (i tego domowego, obiadowego, i tego biurowego), fotela, kanapy, sofy, klękosiadu, piłki czy wspornika pośladków. Siedziskiem jest oczywiście również ławka w parku, krzesło w klasie szkolnej, sali wykładowej, poczekalni, fotel lotniczy, kolejowy czy samochodowy.
 • Technologie i Bezpieczeństwo
  • Ręczne prace transportowe - Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 4 (24)
   W cz. 1 artykułu (ATEST 1/2016) autor opisał możliwości wykorzystania metody KIM do oceny ryzyka ręcznych prac transportowych. Omówił sposób korzystania z metody dla działań obejmujących ciągnięcie i pchanie. W cz. 2 (3/2017) przedstawił przeprowadzoną metodą KIM ocenę ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonywanymi przez pracownika fizycznego (mężczyznę) w przedsiębiorstwie handlowo-usługowo-produkcyjnym. W bieżącym artykule prezentuje drugie studium przypadku - ocenę ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonywanymi przez mechanika samochodowego (mężczyznę).
  • Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa (48)
   ...bo można na tym zyskać - takiej odpowiedzi udziela autorka artykułu na wcześniej zadanie pytanie: dlaczego właściwie warto zadbać o kulturę bezpieczeństwa w zakresie stosowania, usuwania, przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów?
 • Praca Ludzka
  • Budowa nowych instalacji - budowa kultury bezpieczeństwa (42)
   Głównym zadaniem projektu EFRA jest zaprzestanie produkcji uciążliwego dla środowiska ciężkiego oleju opałowego i produkowanie zamiast niego paliw motorowych (spełniających wszystkie normy ekologiczne) oraz koksu. W powstającej instalacji koksowania zostaną zastosowane unikatowe, rzadko spotykane na świecie, proekologiczne rozwiązania. Również wywóz koksu będzie bezpieczny dla środowiska. Obecnie w realizację projektu EFRA zaangażowanych jest ponad 60 firm, w których pracuje średnio dziennie około 1300 osób.
 • Edukacja
  • Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 5 (50)
   Jeśli podczas spaceru czy zakupów zobaczymy osobę leżącą na ziemi i domyślamy się, że coś mogło się jej stać, to - zanim przyjedzie pogotowie - powinniśmy jej udzielić pierwszej pomocy. Zaczynamy od oceny stanu poszkodowanego i podstawowych funkcji życiowych, sprawdzając: stan przytomności, drożność dróg oddechowych i oddech. Jeżeli stwierdzimy, że objawy mają istotne znaczenie dla życia człowieka, należy przejść do badania urazowego.
  • Angielski dla behapowców (l. 93) (54)
 • Technik bhp (56)
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (58)
 • Konferencje
  • Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym, cz. 3 (64)
 • Stałe rubryki
  • Teksty-Preteksty (2)
   • Droga z domu do pracy
   • Grill po krakowsku
   • Podejdź no do płota!
   • Zaczipowani pracownicy
  • Technika na co dzień (10)
   • Platforma do obsługi cystern
   • Ochronią podczas trzęsień ziemi
   • Izolacja akustyczna klatek schodowych
   • Oprogramowanie poprawiające bezpieczeństwo i produktywność
   • Ratownicze poduszki pneumatyczne
   • Przejezdny odpylacz
  • Redakcja odpowiada (32)
  • Wydarzenia (33)
  • Konkurs (41)
  • BHP w Sieci (53)
  • Czytelnia (55)