Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2019/03

 • Temat numeru
  • Jak prowadzić akta osobowe po zmianach od 1 stycznia 2019 r.
 • O tym musisz wiedzieć
  • Czy pracodawca może żądać od pracownika podania numeru i serii dowodu osobistego (4)
  • Od 1 stycznia 2019 r. wzrosły wynagrodzenia nauczycieli (6)
  • Czy płatnik ma obowiązek kontrolować zwolnienie lekarskie swoich ubezpieczonych na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (7)
  • Do 1 kwietnia 2019 r. pracodawcy mają termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA (8)
  • Matki co najmniej czworga dzieci nie posiadające środków utrzymania będą mogły ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (12)
  • Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje świadczenie emerytalno-rentowe od 1 marca 2019 r. (16)
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia
  • W jaki sposób pracodawca powinien prowadzić kartę obecności pracowników, żeby nie naruszać przepisów o ochronie danych osobowych (22)
 • O to pytają kadrowi
  • Czy urlop bezpłatny udzielony na pracę w innej formie może być przyznany bezterminowo (24)

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - cały wykaz