Monitor Prawniczy 2018/23

 

 • Aktualności
  • Limit składek na ZUS
  • Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie alokacji
  • Status „lokatora” i prawo do lokalu zastępczego osób mających pośredni tytuł do lokalu
  • Opłata za nadanie klauzuli wykonalności
  • Kary umowne w umowie o roboty budowlane
  • Skutki ogłoszenia upadłości byłego małżonka po orzeczeniu rozwodu a przed podziałem majątku wspólnego
  • Podstawa opodatkowania przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa
  • Środki tymczasowe
  • Pojęcia „przedsiębiorcy” i „praktyk handlowych”
  • Odpowiedzialność za udostępnienie plików z naruszeniem prawa autorskiego
  • Klauzula prorogacyjna zawarta w umowie dystrybucyjnej
 • Artykuły
  • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. II)
  • Przymusowe umorzenie udziałów a zgoda wspólników na zmianę umowy spółki
  • Wykorzystanie biometrii w procesie uwierzytelniania użytkowników elektronicznych usług płatniczych
  • Wyrok w procesie częściowym a prawomocność materialna
  • Przelew powierniczy wierzytelności wynikającej z klauzuli abuzywnej
  • Określenie sumy w zastrzeżeniu kary umownej
  • Bezpieczeństwo imprez masowych – zakaz klubowy

Monitor Prawniczy - cały wykaz