Problemy Jakości 2016/01


 • Posiedzenie Komitetu Jakości i Normalizacji KIG
  17 grudnia 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Komitetu Jakości Normalizacji KIG. Posiedzeniu przewodniczył prof. Stanisław Tkaczyk
 • VARIA
  Konferencja w Kazimierzu Dolnym. W dniach 20-22 listopada 2015 roku odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość i ryzyko w organizacji w warunkach zmienności otoczenia Quality and Risk 2015". Organizatorem konferencji była Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą w UMCS w Lublinie.
 • Podmioty wpływające na opracowanie pomysłów innowacji w przedsiębiorstwach Entities contributing to the development of the ideas of innovations in enterprises
  W publikacji autor omawia wyniki badań empirycznych na temat podmiotów przyczyniających się do opracowania pomysłów innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Badania zostały przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2014 r. przez TNS Political and Social w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i S tanach Zjednoczonych.
 • Z prasy zagranicznej
  Nowa edycja norm ISO dotyczących systemów zarządzania - ISO 9001 oraz ISO 14001 ("ISO Focus", 2015, nr 113). "ISO Focus" to dwumiesięcznik publikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Wiodącym tematem ostatniego wydania tego czasopisma uczyniono normy ISO 9001 oraz ISO 14001. Pięć kolejnych artykułów poświęconych zostało tej problematyce, skupiając się na zaprezentowaniu oraz uzasadnieniu zmian wprowadzonych ostatnio w każdym z tych standardów.
 • Innowacyjność Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i jego lokatorów
  Celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule była analiza i ocena aktywności innowacyjnej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT) w Gdyni. Problemem badawczym była odpowiedź na pytanie: Jaka jest i czym charakteryzuje się oferta innowacyjna PPNT i jak ta oferta jest oceniana przez przedsiębiorstwa w nim zlokalizowane. Podmiotem zainteresowania, obok wspomnianego parku, byli lokatorzy funkcjonujący na jego terenie. Zebrane dane pozwoliły na ukazanie mechanizmów kreowania środowiska innowacyjnego, rodzajów aktywności innowacyjnej podejmowanej przez PPNT i jego lokatorów. Zgromadzone wyniki umożliwiły również przedstawienie korzyści, jakie daje lokalizacja w analizowanym parku.