Problemy Jakości 2016/09


 • Nowe wymagania ISO 9001:2015 i ich wpływ na system zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych
  Artykuł rozpatruje nowe wymagania wprowadzone przez normę ISO 9001:2015 w kontekście wymagań właściwych dla systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych. Jako podstawę do rozważań dotyczących ZKP przyjęto wymagania normy PN-EN 16361:2013-12. Norma ta dotyczy napędów oferowanych razem z drzwiami, skrzydłami systemowymi producenta automatyki lub innymi skrzydłami oraz obejmuje napędy z skrzydłami do drzwi przesuwnych i obrotowych. W analizie uwzględniono system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz procesy realizowane w organizacji produkującej taki typ wyrobów. Przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań. Celem opracowania jest zbadanie i określenie elementów wspólnych wymagań ZKP i normy ISO 9001:2015 oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania tych systemów.
 • Nowe rozporządzenie UE dotyczące danych osobowych
  Od dnia 24 maja 2016 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Z prasy zagranicznej
  Czy kryteriom Modelu Doskonałości EFQM przypisano odpowiednie wagi? - Modele doskonałości są rozwiązaniami stosowanymi przez wiele organizacji na całym świecie.
 • Rzetelna informacja o produktach głównym elementem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw łańcucha żywnościowego
  W artykule omówiony został problem zapewnienia bezpieczeństwa żywności przez podmioty tworzące łańcuch żywnościowy. Analiza stosowanych w przedsiębiorstwach systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności pokazała, że dobrze chronią przed zagrożeniami, których skutki dla zdrowia konsumentów występują  bezpośrednio po jej spożyciu. Nie chronią jednak dostatecznie przed zagrożeniami powodującymi choroby cywilizacyjne. Są one powodowane niektórymi substancjami legalnie dodawanymi do żywności i brakiem rzetelnej informacji o produktach.
 • System HARPC - nowy oręż w służbie bezpieczeństwa żywności
  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i przeanalizowanie nowego systemu HARPC (analizy zagrożeń opartych na ryzyku środków zapobiegawczych wobec żywności) służącego bezpieczeństwu żywności, stworzonemu w Stanach Zjednoczonych (USA) przez FDA - Agencję ds. Żywności i Leków, wymaganego ustawą modernizacyjną bezpieczeństwa żywności (FSMA). FSMA ma na celu zapewnienie bezpiecznych dostaw żywności w USA poprzez przesunięcie punktu ciężkości z reagowania na zagrożenia do zapobiegania tym zagrożeniom. Artykuł przedstawia koncepcję systemu oraz siedem jego zasad, które muszą być wdrożone przez przedsiębiorstwa spożywcze, identyfikuje główne elementy planu bezpieczeństwa żywności i pokazuje różnice między systemami HACCP i KARPC. W podsumowaniu autorka artykułu zwraca uwagę na potrzebę wdrożenia systemu przez podmioty spożywcze w Polsce, mając na uwadze ich relacje handlowe z rynkiem amerykańskim.