Promotor BHP 2011/03

 • Flesz
  • Konferencje z firmą ARIS (8)
  • Zmiany w zasadach zatrudniania obcokrajowców (9) 
  • Kampania "Bezpieczne miejsce pracy" (10)
  • Nowości w Oficynie Wydawniczej (10)
  • Zdobądź Dyplom PIP (10) 
 • Temat numeru: Ochrona oczu
  • Okulary ochronne o działaniu korekcyjnym (12) 
  • Okulary do pracy z monitorem ekranowym (16) 
  • Przegląd okularów ochronnych (18) 
 • Bezpieczeństwo
  • Praca 
   • Ocena ryzyka zawodowego wg normy PN-N-18002/2000
    Obróbka skrawaniem metali (20) 
   • Efektywna ochrona przed czynnikami termicznymi - cz. III (24) 
   • Mobbing a dyskryminacja (30) 
  • Zarządzanie 
   • Badanie ESENER. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem (32) 
  • Zapobieganie zagrożeniom 
   • Wybuchy przestrzenne jako przyczyna pożarów w przemyśle (35) 
 • Utrzymanie czystości 
  • Pomieszczenia czystościowe i socjalne (40) 
 • Ergonomia 
  • Kształtowanie warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - cz. I
   ErgoEASER jako narzędzie pracy (44) 
 • Dobre praktyki 
  • Budowanie kultury bezpieczeństwa (48) 
 • Technologie 
  • Innowacyjność w obuwiu (50)
 • Ochrona środowiska 
  • Cele i zadania WFOŚiGW (52)
 • Sylwetki bezpieczeństwa 
  • Minimalizm już nie wystarczy (56) 
 • Świ@t 
  • Przewodnik CAN-CCOHS (57) 
  • Raport: Praca w Europie w niepełnym wymiarze (57) 
 • Wydarzenia 
  • Nasza praca została doceniona (58)
  • Wybory OSPS BHP w Radomiu (58)