Promotor BHP 2017/10

Zapraszamy do lektury wydania październikowego "Promotora BHP", którego redaktor honorową została dr hab. inż. Emilia Irzmańska z CIOP-PIB. Tematem wiodącym wydania jest ergonomia w pracy. Zapraszamy do lektury artykułu dot. rękawic ochronnych ERGO GLOVES. W wydaniu ponadto m.in. Nowe Rozporządzenie 2016/425, Ocena ryzyka pracownika kompostowni, Higiena żywności w pracy, a także analiza wypadku przy produkcji betonu.

 

 • Znajdź Specjalistę - Wizytówki Firm
  • Znajdź specjalistę - polscy producenci ŚOI (8)
   Prezentacja producentów środków ochrony indywidualnej
 • Temat Numeru
  • Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 (10)
   W artykule przedstawiono wybrane zmiany wynikające z wdrożenia rozporządzenia 2016/425, zastępującego dyrektywę 89/686/EWG oraz ich wpływ na działalność podmiotów gospodarczych zaangażowanych w produkcję i sprzedaż środków ochrony indywidualnej. Przedstawiono i omówiono również harmonogram wdrażania nowych przepisów oraz zagrożenia wynikające z krótkiego okresu przejściowego do dostosowania wyrobów do nowych wymagań.
 • Temat Numeru - Ochrona Rąk
  • ERGO GLOVES - rękawice ochronne o wysokich właściwościach ergonomicznych (25)
   Od kilku lat obserwujemy wzrost ofert ergonomicznych produktów, zarówno powszechnego użytku, jak i specjalistycznego. Produkty ergonomiczne są preferowane przez odbiorców, dla których ważne są zdrowie, wygoda oraz komfort. Produkt z etykietą "ergo" informuje, że jest stosowany do naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
 • Artykuł Promocyjny
  • Czujesz i wierzysz (30)
   Szwedzka firma Ejendals wprowadza na rynek nową kolekcję rękawic ochronnych TEGERA Infinity w oparciu o zastrzeżoną technologię produkcyjną
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Na co narażony jest pracownik kompostowni? (32)
   W opracowaniu przedstawiono ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika zatrudnionego przy konfekcjonowaniu i załadunku podłoża do uprawy pieczarek. Pracownik narażony jest na szereg zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. Ocenę ryzyka zawodowego wykonano metodą RISK SCORE.
 • Artykuł Promocyjny
  • Lekkie i w 100% elastyczne spodnie robocze (37)
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Jak bezpiecznie i higienicznie pracować - higiena żywności (38)
   Funkcją ochrony pracy jest przeciwdziałanie niebezpieczeństwu dla zdrowia i życia ludzkiego, powstającemu w trakcie pracy, w zależności od warunków, w jakich jest ona wykonywana. W niniejszym artykule autorka prezentuje ogólne zasady bezpiecznej i higienicznej dla osób mających w swojej pracy kontakt z żywnością, a także wymagania higieniczno-sanitarne dla stołówek szkolnych.
  • Zarządzanie starzejącą się siłą roboczą w Europie (44)
   Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy" na lata 2016-17, która prowadzona jest pod hasłem "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie".
 • Bezpieczeństwo - Analiza Wypadku
  • Ciężki wypadek przy produkcji betonu (46)
   W niniejszym materiale analizujemy ciężki wypadek, w wyniku którego poszkodowany pracownik stracił kończynę. Rażące zaniedbania ze strony pracodawcy spowodowały, że inspektor PIP skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 • Bezpieczeństwo - Lista Kontrolna
  • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - lista kontrolna (50)
   W artykule w sposób przekrojowy przedstawiono podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców, obowiązujące obecnie w naszym kraju. Do tekstu dołączamy listę kontrolną, która w poszczególnych punktach podsumowuje przedstawioną tematykę.
 • Aspekty Pracy Biegłego Sądowego
  • Upadek w pracy podczas patrolowania (56)
   Czy teren, który nadzorowany jest przez pracownika ochrony powinien być oznakowany znakami informującymi o ewentualnym niebezpieczeństwie poślizgnięcia się i upadku? W artykule autor postara się wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do wypadku tego pracownika.
 • Dobre Praktyki
  • Czy warto organizować OSP w zakładzie pracy (60)
   W artykule omówiono zagadnienia związane z zadaniami Ochotniczej Straży Pożarnej w zakładzie pracy. Przedstawiono przy tym doświadczenia autora w tym zakresie, na podstawie jego zakładu pracy, firmy Timken Polska z Sosnowca.
 • Ergonomia
  • Ergonomia stanowiska pracy poprawą bezpieczeństwa i wydajności (63)
   Ergonomia w pracy ma bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania całego zakładu pracy. Nieergonomiczne warunki są przyczyną mniejszej efektywności w pracy oraz odbijają się na zdrowiu pracowników. Ergonomia jest tematem coraz bardziej poruszanym w środowisku pracy, zarówno przez pracowników jak i pracodawców. Każda ze stron zdaje sobie coraz większą sprawę, że ergonomia w pracy to nie tylko dziedzina nauki, gdzieś sobie istniejąca, ale że jest to dziedzina, której rolą jest zapewnienie komfortu pracy, jak najmniejszych obciążeń dla układu mięśniowo-szkieletowego człowieka.
  • Chroń swój wzrok - ergonomia pracy przed komputerem (68)
   W artykule przedstawiono najważniejsze dolegliwości ze strony narządu wzroku, jakie występują u osób pracujących przy komputerach oraz ich częstość występowania. Wskazano związek tych dolegliwości z wybranymi elementami środowiska pracy. Przedstawiono również najważniejsze obszary profilaktyki dolegliwości ze strony narządu wzroku związanych z obsługą komputerów.
 • Psychologia
  • Kompetencje psychologiczne w pracy behapowca - cz. II (73)
   Umiejętności określane mianem emocjonalno-społecznych, w skład których wchodzą między innymi umiejętność wywierania wpływu społecznego, pracy w zespole, umiejętności komunikacyjne, empatia - stanowią około dwóch trzecich kompetencji, mających wpływ na ponadprzeciętne wykonanie pracy. Wysoki poziom kompetencji społecznych ma istotne znaczenie w przypadku zawodów, w których mamy kontakt z ludźmi i musimy wpływać na ich zachowanie, tak jak czynią to pracownicy służb BHP. Pracownik służb BHP powinien umieć nawiązywać więzi porozumienia, uważnie słuchać, budować zaufanie i wzbudzać szacunek innych.
 • Listy do Redakcji
  • Umowa zlecenie a obowiązki pracodawcy (77)
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia (78)