Serwis Prawno-Pracowniczy 2018/01

 • Aktualności
  • Zmiana stawek wynagrodzeń dla lekarzy i dentystów odbywających staż podyplomowy
  • Gwarancja minimalnej emerytury dla rencistów otrzymujących emerytury z urzędu
  • Nowy fundusz na nagrody za szczególne osiągnięcia dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Nowe formularze zeznania PIT-28 i informacji PIT-28/A
  • Nowe wzory zeznań rocznych za 2017 r.
  • Zmiany w dodatkach do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
  • Nowe wzory deklaracji DEK-I-b i DEK-Z składanych do PFRON
  • Zmiana miesięcznych i rocznych informacji składanych do PFRON
  • Wzrost kwot zwolnień podatkowych w 2018 r.
 • O tym się mówi
  • Co się zmieniło w rozliczeniach podatkowych z pracownikami od 1 stycznia 2018 r.
 • Temat miesiąca
  • Jak zmienią się zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w 2018 r.
 • Prawo pracy
  • Kiedy pracownikowi młodocianemu należy udzielić urlopu bezpłatnego
  • Czy pracodawca może kontrolować pracowników w zakresie używania alkoholu narkotyków
  • Czy przysługuje dziań wolny za święto w sobotę, jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego
 • Wynagrodzenia
  • Od kiedy nowemu pracownikowi wyższej uczelni przysługuje dodatek stażowy
  • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownik korzysta z urlopu na początku zatrudnienia
  • Jak rozliczać krajowe i zagraniczne podróże służbowe odbyte prywatnym samochodem pracownika
 • ZUS
  • Nowe zasady finansowania składek za nianię
  • Do 31 stycznia 2018 r. należy złożyć prawidłowo wypełniony ZUS IWA
 • Bezpieczna praca
  • Jak rozliczyć dwa posiłki profilaktyczne w ciągu dnia
  • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Co się zmieniło od 1 stycznia 2018 r. we wzorach formularzy składanych do PFRON
 • Z wokandy
  • Kierowcy, który nocuje w kabinie samochodu, przysługuje zwrot kosztów noclegu w postaci ryczałtu
 • Działalność socjalna
  • Czy pracodawca może zrezygnować z wypłacania świadczenia urlopowego pracownikom
  • Czy w regulaminie zfśs można ograniczyć ustawowy zakres działalności socjalnej
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Procedura zatrudniania cudzoziemca w trybie uproszczonym od 1 stycznia 2018 r.
  • Procedura zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej od 1 stycznia 2018 r.
 • O to pytają kadrowi
  • Czy dokumentacja pracownicza może być prowadzona w wersji elektronicznej
  • Kiedy przedawnia się roszczenie o niewypłaconą odprawę pieniężną z tytułu zwolnienia grupowego
  • Czy do uznania, że pracownik jest nietrzeźwy konieczne jest badanie atestowanym alkomatem
  • Jak przedłużyć w firmie okres rozliczeniowy czasu pracy do 12 miesięcy
 • Vademecum kadrowego
  • Jakie są konsekwencje nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę
 • Płace i rozliczenia
  • PIT-4R i PIT-8AR za 2017 r. - kiedy złożyć i jak wypełnić
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Świadczenia kadrowo-płacowe w 2018 r. - wskaźniki i stawki