Serwis Prawno-Pracowniczy 2018/03

 • Aktualności
  • Nowe wnioski i typy zezwoleń na prace cudzoziemców
  • Powierzanie cudzoziemcom pracy bez zezwolenia zmienione
  • Podklasy działalności według PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców
  • Lista państw, których obywatele mogą wykonywać w Polsce pracę na uproszczonych zasadach
  • Wysokość wpłat obowiązujących przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
  • Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w 2018 r.
  • Tryb przekazywania składek do ZUS za funkcjonariuszy celno-skarbowych
 • O tym się mówi
  • Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych od 1 stycznia 2019 r. przekazane do Trybunału Konstytucyjnego
 • Temat miesiąca
  • Jakie będą ograniczenia w pracy w handlu w niedziele i święta
 • Prawo pracy
  • Czy pracownikowi opiekującemu się dzieckiem można polecić pracę w nocy
  • Czy każdy pracownik firmy może być objęty zakazem konkurencji
  • Jak zawierać i rozwiązywać umowy o pracę na zastępstwo
  • Czy można awansować pracownika ze stanowiska urzędniczego na stanowisko kierownicze urzędnicze
 • Wynagrodzenia
  • Czy w razie przesunięcia urlopu pracodawca zwraca koszty poniesione przez pracownika
  • Czy zwolniony dyscyplinarnie pracownik samorządowy ma prawo do odprawy emerytalnej
  • Jak złożyć wniosek PIT-WZ i rozliczyć podatek za 2017 r.
  • Czy można dokonać potrącenia z wynagrodzenia minimalnego za zgodą pracownika
 • ZUS
  • Kiedy pracodawca musi przekazać pracownikom informację roczną ZUS IMIR
  • Zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2017 r. - jak wystawić i kiedy wysłać do ZUS
  • Jak ustalić okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe dla absolwenta
 • Bezpieczna praca
  • Kto dokonuje zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok przysługujących pracownikowi tymczasowemu
 • Związki zawodowe
  • Czy pracodawca powinien udostępnić związkom zawodowym pomieszczenia i urządzenia techniczne
  • Czy członek zarządu musi wykorzystać godziny związkowe
 • Z wokandy
  • Urlop bezpłatny przerywa okres ubezpieczenia chorobowego u danego pracodawcy
  • Działalność socjalna
  • Czy świadczenia z zfśs podlegają zajęciu komorniczemu
  • Czy świadczenie urlopowe przysługuje osobie zatrudnionej na zastępstwo
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego
  • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego
 • O to pytają kadrowi
  • Czy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy może być zawarte pod warunkiem
  • Czy pracownik musi wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego
  • Czy pracodawca posiadający regulamin wynagradzania powinien zamieścić w nim postanowienie o nietworzeniu zfśs
  • Czy po zatarciu kary porządkowej należy usunąć z dokumentacji pracownika wszystkie dotyczące jej dokumenty
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jak udzielać nauczycielom urlopu wypoczynkowego i urlopu dla poratowania zdrowia po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
 • Płace i rozliczenia
  • Jak prawidłowo sporządzić informacje PIT-11 i PIT-8C za 2017 r.
 • Spis treści dodatku: Kodeks pracy 2018 z komentarzem
  • Kodeks pracy 2018 z komentarzem