Monitor Prawniczy 2013/20

 

 • Aktualności
  • Termin do zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym - skutki wyroku TK
  • Tryb zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych
  • Naruszenie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych
  • Nieuczciwe praktyki handlowe
  • Znaki towarowe
 • Artykuły
  • Problematyka zawisłości sprawy w rozporządzeniu nr 1215/2012 (Bruksela Ibis)
  • Udział w spółce z o.o. a wspólność ustawowa małżeńska
  • Zbycie rzeczy najętej w czasie trwania najmu - zakres zastosowania art. 678 § 1 KC
  • Czy uczniowski klub sportowy może być przedsiębiorcą
  • Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z KRS a umorzenie postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku
  • Zakres ochrony przestrzennego znaku towarowego (opakowania towaru)
  • Bankowa umowa opcji walutowej
   • Wyrok SN z 31.1.2013 r., II CSK 330/12
  • Sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia SA z dobrymi obyczajami
   • Wyrok SN z 27.3.2013 r., I CSK 407/12
  • Użytkowanie wieczyste kilku nieruchomości - księgi wieczyste
   • Postanowienie SN z 23.1.2013 r., I CSK 258/12
  • Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym
   • Wyrok SN z 21.2.2013 r., I CSK 373/12