Aktualności BHP 2019/144

 • Sprawdź nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy (3)
  29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Oprócz nowego wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy planowano zaktualizowanie i dostosowanie treści objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia statystycznej karty wypadku.
 • Jakie zmiany od 28 czerwca 2019 r. w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp (3)
  28 czerwca 2019 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzają one m.in. nowy wzór karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp. jednak to nie wszystko, co ulegnie zmianie w przepisach. Dowiedz się zatem jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp.
 • Czy możliwa jest modyfikacja objętości wzoru protokołu powypadkowego (5)
  Zdarzenie, jakim jest wypadek przy pracy, nakłada na zespół powypadkowy obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie na jego podstawie sporządzenia protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Czy protokół powypadkowy w zakresie objętości musi odpowiadać dokładnie wzorowi z rozporządzenia?
 • Jakie środki ochrony indywidualnej muszą mieć pracownicy przygotowujący i podający leki cytostatyczne (6)
  O tym, jakie środki ochrony indywidualnej mają być dostarczone pracownikowi w danym przypadku, przesądzają konkretne warunki pracy. Przy niektórych pracach będzie przesądzać to właściwy przepis, częściej jednak decydować będzie stosowana technologia, instrukcja producenta, literatura fachowa, doświadczenie życiowe.
 • Jakie czynniki niebezpieczne występują na stanowisku cukiernika (9)
  Oceniając ryzyko zawodowe na stanowisku pracy cukiernika, trzeba zastanowić się nad zagrożeniami na tym stanowisku. Aby skutecznie zabezpieczyć pracownika przed zagrożeniami, należy je dokładnie zidentyfikować. W tym celu pomocne będzie zestawienie czynników niebezpiecznych najczęściej występujących na tym stanowisku.
 • Czy znasz nowe zasady przydziału pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych (10)
  Z początkiem lipca 2019 roku pojawiły się zmiany w rozporządzeniu w sprawie posiłków i napojów profilaktycznych. Nie ma rewolucji, ale nastąpiło dopasowanie przepisów do obecnych realiów. Temat ten jest również na czasie z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.
 • Modyfikacja stanowiska pracy telepracownika w kontekście oceny warunków pracy (12)
  Uwzględniając zakres obowiązków oraz sposób przekazywania efektów pracy przez telepracownika, to przeważającej większości przypadków świadczy on pracę w ramach komputerowego stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Warto mieć na względzie, że modyfikacje w obrębie takiego stanowiska wymagają przeprowadzenia przez pracodawcę oceny warunków pracy na podstawie przepisów w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 • Wypadek przy pracy w czasie urlopu pracownika służby bhp – czy może skutkować odwołaniem z urlopu (14)
  Zatrudniony na podstawie stosunku pracy pracownik służby bhp, w tym komórki jednoosobowej, ma prawo do corocznego płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Analogicznie jak w przypadku innych pracowników, pracownik służby bhp może zostać z urlopu odwołany – gdy okoliczności wymagające jego obecności w zakładzie ujawnią się po rozpoczęciu urlopu. Przykładem może być wystąpienie wypadku przy pracy.
 • Pierwsze szkolenie okresowe bhp w przypadku częstej rotacji na stanowiskach pracy (15)
  Według rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp powinniśmy przeszkolić pracownika rok lub pół roku (zależnie od stanowiska) od momentu pracy na danym stanowisku. Co w sytuacji, gdy pracownik często zmienia stanowiska i na żadnym nie przepracuje wspomnianego roku, tylko np. 9 miesięcy? Czy w takiej sytuacji nigdy nie przejdzie szkolenia okresowego?
 • Pracodawca organizatorem szkolenia bhp – kto podpisuje się na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia bhp (16)
 • Kto to jest organizator szkolenia bhp? Czy pracodawca nieświadczący usług szkoleniowych może być organizatorem okresowego szkolenia bhp dla swoich pracowników i wówczas jest on wpisany jako organizator na zaświadczeniu o ukończeniu takiego szkolenia? Czy wykładowcą, osobą prowadzącą to szkolenie może być pracownik służby bhp z własną działalnością gospodarczą o charakterze szkoleniowym? Czy wówczas to pracownik służby bhp stempluje i podpisuje się pod tym zaświadczeniem?
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej (17)
  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania zabiegów operacyjnych?

Aktualności BHP - cały wykaz