Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2020/51

  • Stres jako zagrożenie zawodowe występujące na stanowisku pracy (1)
    Czy w ocenie ryzyka zawodowego można w zagrożeniach wyszczególnić obciążenie emocjonalne? Czy można zaliczyć do niego konflikty międzyludzkie, obawę przed niezadowoleniem kierownictwa, pośpiech, strach przed utratą pracy, stres (przeciążenie – praca wymaga znacznego wysiłku, nadgodzin) oraz obciążenie psychiczne – brak koncentracji na wykonywanej czynności, praca pod presją czasu, praca w porze nocnej, zdenerwowanie, pośpiech, brawurę?
  • Zagrożenia biologiczne i chemiczne na stanowisku pracy (2)
    Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami biologicznymi stwarza pracodawcom wiele problemów. Do tej pory na temat zawodowego narażenia na czynniki biologiczne zwracano uwagę głównie w placówkach służby zdrowia, natomiast w innych obszarach zatrudnienia problem ten nie był uregulowany prawnie i był traktowany marginalnie. Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki biologiczne jest procesem pracochłonnym, ale wymaganym przez prawo i egzekwowanym przez organy nadzoru nad warunkami pracy – Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Właściwa ocena zagrożeń biologicznych wymaga obszernej wiedzy w tym zakresie.
  • Dla kogo obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne (4)
    Czy pracownika, który pracuje w oczyszczalni ścieków (szkodliwe czynniki biologiczne) trzeba wysyłać na badania sanitarno-epidemiologiczne?

Aktualności BHP - cały wykaz