Aura - Ochrona Środowiska 2019/12

 • Migracje zwierząt w obliczu zmian klimatu
  Obecne globalne ocieplenie jest nieporównywalne do obserwowanych wcześniej z uwagi na skalę i tempo. Dla wielu zwierząt obserwuje się wyraźny trend przemieszczania się w kierunku wyższych szerokości geograficznych i wyższych wysokości i przewiduje się jego dalsze nasilenie. Wpływ innych czynników wzmacnia działanie zmian klimatu i utrudnia lub uniemożliwia migrację zwierząt do bezpiecznych siedlisk i utrzymanie stabilnej populacji.
 • Wyrok Trybunału z 5 września 2019 r. w sprawie ochrony roślin przed bakterią Xzlella fastiodiosa
  Sentencja Republika Włoska nie zapewniając na obszarze ograniczania rozprzestrzeniania niezwłocznego usunięcia przynajmniej wszystkich roślin, u których stwierdzono zakażenie Xylella fastidiosa, znajdujących się w strefie zakażonej w odległości do 20 km od granicy tej strefy zakażonej z pozostałą częścią terytorium UE, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 7 ust. 2 lit. c) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789 z 18 maja 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii Xylella fastidiosa. Stan faktyczny W dniu 21 października 2013 r. Włochy poinformowały państwa członkowskie i Komisję o obecności organizmu Xf na swoim terytorium, na dwóch oddzielnych obszarach prowincji Lecce, w regionie Apulii. 29 października 2013 r. w regionie Apulii zastosowano środki zaradcze w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się i zwalczania wymienionego organizm.
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Gazety do produkcji nanorurek węglowych Naukowcy z uniwersytetu Swansea odkryli, że stare gazety mogą być wykorzystywane jako tani, ekologiczny materiał, na którym można hodować na masową skalę pojedyncze nanorurki węglowe. Nanorurki węglowe są uważane za materiał przyszłości, bowiem mają wiele zastosowań od przezroczystych elementów ogniw słonecznych, przez elastyczną elektronikę po anteny sieci komórkowych nowej generacji. Najnowsze badania miały na celu odnalezienie substancji, której powierzchnia nada się najlepiej do wzrostu nanorurek przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i łatwej skalowalności całego procesu. Okazało się, że takim materiałem mogą być stare gazety. Przede wszystkim są łatwe w przechowywaniu, dzięki możliwości wielokrotnego składania. To doskonała, relatywnie cienka powierzchnia, na której można gromadzić nanorurki. Jednak nie każdy papier będzie się nadawał do tego zadania. Najlepszy jest ten wyprodukowany z dodatkiem kaolinu, czyli glinki ceramicznej.
 • Zanieczyszczenie wód w Polsce. Stan, przyczyny, skutki. Raport
  Komisja Europejska w 2012 roku uznała zasoby wodne za niezbędne dla życia ludzi, przyrody, gospodarki. Wyjątkowość wody polega również na tym, że nie da się jej zastąpić innymi zasobami. Uznaje się, że dostęp do czystej i bezpiecznej wody pitnej jest istotnym prawem człowieka. Ramowa Dyrektywa Wodna, która weszła w życie w 2000 roku, wprost stwierdza, że woda nie jest produktem komercyjnym, lecz dziedzictwem ludzi, koniecznym dla życia, zrównoważonego rozwoju, funkcjonowania ekosystemów. Według Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą przy Prezydium PAN 92% jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2015, w ramach monitoringu diagnostycznego, nie spełniało wymogów dobrego stanu ekologicznego.
 • Czarna jak diabeł
  Bywa przy świątecznym stole. Jest mała lub duża, z kożuszkiem lub bez. Ma sto zalet. Budzi do życia, inspiruje, odpręża, a gdy pęka głowa - leczy. Wielki Jan Sebastian Bach powtarzał, że jest lepsza od tysiąca pocałunków, a amerykański noblista T.S. Eliot nie skrywał, że jego twórcze życie odmierzają łyżeczki mokki. I trudno się dziwić. Dziś świat wypija rocznie 450 miliardów filiżanek kawy. Z bogactwa literatury opisującej fenomen "małej czarnej" wybieram kilka kwestii. Na chybił-trafił. Początki kawy tkwią gdzieś między Etiopią a Kenią, w miejscu, które uważane jest za kolebkę ludzkości. Jedna z legend, opisująca pierwsze spotkanie człowieka z kawą, pochodzi z IX wieku.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz