Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/01

 • Sposoby zabezpieczania miejsc współpracy taśmy z elementami ruchomymi przenośników taśmowych (3)
 • Procedury przedkoncesyjne dla wielkoprzestrzennej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w świetle uwarunkowań polskich ł- część II (8)
 • Wykorzystanie wybranych technik Data Mining do analizy kompleksów świanowych w KWK "Ziemowit" (14)
 • Współczesne wykorzystanie archiwalnych map górniczych (19)
 • Odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 123 Prawa geologicznego i górniczego (26)
 • Kronika (30)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (32)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (36)
  • Górnictwo na świecie (37)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (38)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (39)
 • Normalizacja (40)
 • Przegląd aktów normatywnych (41)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Zabytki Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego w filatelistycznych kolekcjach (42)
 • Spis treści rocznika 2009 (47)