Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/07

 • Prognozowane i pomierzone ekstremalne w czasie odkształcenia poziome (3)
 • Położenie rodziny górniczej po wypadku śmiertelnym przy pracy (10)
 • Wpływ oddziaływania zasilaczy przekształtnikowych na niezawodność i bezpieczeństwo pracy maszyn górniczych (19)
 • Stan zagrożenia klimatycznego oraz sposoby jego zwalczania w podziemnych wyrobiskach górniczych ZG "Rudna" w Polkowicach (24)
 • Metanowość ścian jako pomocnicze kryterium rozcinki pokładów w warunkach wysokich zagrożeń metanowych (31)
 • Kronika (37)
 • Rozmowa z gościem WUG
  Technika na sprzyja, ale bywa niebezpieczna (38)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (40)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (43)
  • Górnictwo na świecie (44)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (45)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (46)
 • Normalizacja (47)
 • Przegląd aktów normatywnych (48)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • W Tarnowskich Górach przed 220 laty... Goethe podziwiał "maszyny ogniowe" i pracę śląskich górników (49)