Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/02


 • Wybrane zagadnienia stosowania obudowy kotwowej dla wzmacniania obudowy podporowej w wyrobiskach przygotowawczych
  W artykule przedstawiono wybrane przykłady zastosowań obudowy kotwowej, jako wzmocnienia obudowy podporowej wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla. Zaprezentowano też wybrane elementy technologii jej stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na wykładkę mechaniczną, jako element pozwalający na efektywne wykorzystanie zarówno obudowy podporowej, jak i kotwi we wzmacnianiu podporowych obudów odrzwiowych. Przykłady zastosowań obudowy kotwowej w wyrobiskach przyścianowych i przecinkach rozruchowych zaczerpnięto z kopalń przodujących w tym zakresie w polskim górnictwie, których doświadczenia wyraźnie wskazują na zasadność stosowania takich rozwiązań.
 • Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w badaniu górniczych obiektów inżynierskich
  W artykule przedstawiono zastosowania technologii naziemnego skanowania laserowego w badaniu górniczych obiektów inżynierskich. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na obiekty inżynierskie, zagłębione w warstwie gruntu przejawia się w stałym oddziaływaniu zmiennych sił naprężeń, powodujących deformacje elementów podziemnej infrastruktury górniczej. Są one przyczyną ograniczenia, pogorszenia lub całkowitej utraty właściwości użytkowych obiektów podziemnych. W celu prowadzenia nieprzerwanej eksploatacji górniczej, niezbędnym jest kompleksowe badanie ich geometrii. Naziemny skaning laserowy (TLS) w sposób bezdotykowy dokonuje pomiaru obiektu i zapisuje go w postaci uporządkowanej w przestrzeni chmury punktów. Autorzy artykułu, zainspirowani możliwościami zdalnego i szybkiego pozyskiwania informacji przestrzennych badanych obiektów, zaproponowali zastosowanie TLS, jako urządzenia wspomagającego badanie górniczych obiektów inżynierskich.
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne na terenie odkrywkowych zakładów górniczych
  Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające przez tereny odkrywkowych zakładów górniczych, niezależnie od tego czy są własnością zakładu górniczego, czy przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przesyłowych, stwarzają zagrożenia, jeżeli naruszone zostaną wymagania gwarantujące bezpieczne prowadzenie prac w ich pobliżu oraz bezpieczne przejazdy. W dużym odkrywkowym zakładzie górniczym posiadającym służby energomechaniczne, linie te nie stanowią problemu i zapewniany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jednak u małych przedsiębiorców występują problemy z rozpoznaniem, oceną zagrożeń elektrycznych i stosowaniem środków profilaktycznych, zmniejszających ryzyko wypadków. Brak stosownej wiedzy i świadomości takich zagrożeń prowadzi do pogorszenia bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu zakładu górniczego.
 • Maszyny do tunelowania w górnictwie podziemnym - zarys historii zastosowań
  W związku z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na surowce opracowano różne metody szybszego ich udostępniania i wydobycia. Jedną z nich jest wykorzystanie maszyn do tunelowania (ang. tunel boring machines, TBM). W kopalniach całego świata eksploatowane jest kilkadziesiąt takich maszyn, stosowanych do szybkiego i bezpiecznego udostępniania kopalin,  wykonywania wyrobisk wentylacyjnych i transportowych, a także drążenia długich i krętych upadowych, udostępniających kilka poziomów. Technologię drążenia tuneli można stosować do wszystkich konfiguracji kopalń. Wystarczy zaadaptować ją do konkretnych warunków i włączyć producenta TBM w proces planowania kopalni, aby jej zastosowanie okazało się sukcesem.  Artykuł omawia różnice pomiędzy wczesnymi rozwiązaniami TBM z lat 60. i 70. XX w., a nowoczesnymi maszynami drążącymi. Zawiera też zwięzły opis różnic między zastosowaniem nowoczesnych maszyn drążących w porównaniu do metod wiertniczo-strzałowej i kombajnu samobieżnego.
 • Zmiany właściwości OUG w Gliwicach
  W artykule przedstawiono obszerne omówienie pojęcia zakresu właściwości rzeczowej oraz miejscowej OUG w Gliwicach w kontekście prowadzonych przemian reorganizacyjnych jakie następowały na przestrzeni lat aż do chwili obecnej.
 • Kolejka linowa do przewozu węgla