Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/07

 • Za czynienie pracy bezpieczną – statuetka Pro Labore Securo (II s. okł.)
  Statuetka PRO LABORE SECURO przyznawana jest za dokonania na polu działalności publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.
 • Aktualności z kraju (2)
  • Ruszył II konkurs w ramach InnoNeuroPharm
  • Znamy wyniki TopMinds 2018
  • 15 mln zł na polsko-litewskie projekty badawcze
 • Zdrowa dieta to nie cud. Rozmowa z dr Ewą Chojnowską, ekspertem merytorycznym w firmie „Human Power” (4)
 • Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej (6)
  Rolnictwo jest jedną z tych gałęzi produkcji, w których występuje wysoki stopień zagrożenia wypadkami przy pracy. Kwestie związane z wypadkami przy pracy rolniczej reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z powodu utrzymującego się niskiego stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych bardzo istotne jest odpowiednie s formułowanie i stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy rolniczej. Zagadnieniem o podstawowym znaczeniu jest pojęcie „wypadku przy pracy rolniczej”. Problematyka koncentruje się na potrzebie jego nowelizacji, bowiem sposób jego interpretowania rodzi wiele pytań i wątpliwości. W artykule przytoczono przykłady z orzecznictwa i stanowiska doktryny, które ukazują liczne problemy prawne, jakie pozostają do rozwiązania.
 • Motywy podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu bhp oraz doświadczenia edukacyjne absolwentów – relacja z badań (10)
  Sytuacja na rynku pracy wymaga stałego reagowania na zmiany i nowe wyzwania oraz uzupełniania kompetencji zawodowych. Wykonywanie coraz większej liczby zawodów łączy się z koniecznością stałego podwyższania kwalifikacji. Współcześni pracownicy są niejako „skazani” na stały rozwój zawodowy poprzez edukację. Wydaje się, że główną siłą napędową ludzkich działań są właśnie te zmiany i wymagania zewnętrzne. Ale czy tylko one? Interesujące jest, dlaczego ludzie podejmują daną aktywność edukacyjną? Co motywuje ich do wysiłku poznawczego? Dlaczego jedne programy edukacyjne są wybierane, a inne pomijane? W artykule przedstawiono analizę motywów podejmowania kształcenia na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” oraz wybranych doświadczeń edukacyjnych absolwentów związanych ze studiowaniem.
 • Analiza przyczyn i konsekwencji wypadków przy pracy ratowników Państwowej Straży Pożarnej w latach 2010-2016 (16)
  Szerokie spektrum zadań, jakie wykonują strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz mnogość zagrożeń, na jakie są narażeni, przyczyniły się do zakwalifikowania tego zawodu jako obarczonego bardzo wysokim poziomem ryzyka. W artykule dokonano analizy przyczyn i skutków wypadków strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przestrzeni lat 2010-2016.
 • Źródła informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w bibliotekach – na przykładzie zasobów biblioteki CIOP-PIB (21)
  Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu zasobów biblioteki CIOP-PIB z lat 2000-2016, który obejmował artykuły, materiały informacyjne, książki. Zakres tematyczny omawianych publikacji dotyczy stanowisk pracy, zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych, oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bhp. Zawiera informacje z zakresu bezpiecznego funkcjonowania pracowników bibliotek w środowisku pracy, w każdego rodzaju bibliotece publicznej, naukowej, specjalistycznej.
 • 88 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (26)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
 • Główny inspektor pracy podsumował 2017 rok (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej – nowe rozporządzenie
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych – nowe rozporządzenie
  • Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – zmiana rozporządzenia
  • Szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)