BHP w Firmie 2019/02

 

 • Temat numeru: Bhp na stanowisku strażnika miejskiego
  Strażnicy miejscy w trakcie pracy są narażeni na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo pracy. Wskazujemy je i przypominamy o sposobach ich minimalizacji, a także pokazujemy metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
 • Warunki pracy
  • W jaki sposób bezpiecznie wykonywać roboty drogowe
   W czasie przygotowania pracownika do wykonywania określonej pracy należy omówić między innymi warunki pracy z uwzględnieniem elementów pomieszczenia pracy, w którym pracownik ma pracować oraz elementów stanowiska roboczego, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jest to bardzo ważne, szczególnie w momencie kiedy roboty drogowe – obok budownictwa – są jedną z branż, gdzie rejestruje się najwięcej wypadków przy pracy. Pracownicy są narażeni na zagrożenia nie tylko wynikające bezpośrednio z samej pracy, ale także ruchu drogowego.
 • Ochrona ppoż.
  • Ocena stanu ochrony ppoż. w firmie
   Pracodawca, aby móc prawidłowo zarządzać firmą, powinien posiadać niezbędne informacje dotyczące m.in. stanu ochrony ppoż. w jego zakładzie pracy. Informacje te musi otrzymać w dokonywanej corocznie ocenie stanu ochrony ppoż.
 • Odpowiedzi na pytania czytelników
  • Czy dokumenty bhp dla pracowników obcojęzycznych trzeba tłumaczyć
  • Do kiedy są ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu do obsługi wózków jezdniowych
  • W jaki sposób chronić pracowników przed odrą
  • Jakie trzeba mieć uprawnienia, aby obsługiwać tzw. paleciaka elektrycznego

BHP w firmie - cały wykaz