Inspektor Pracy 2016/10

 • W Sejmie RP (3)
  • Uznanie dla programów prewencyjnych
   O programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, służących poprawie bezpieczeństwa pracy głównie w mirko i małych przedsiębiorstwach, mówił na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 20 września 2016 r. w siedzibie Sejmu główny inspektor pracy Roman Giedrojć.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Na AGRO SHOW; Związkowcy podsumowują; Dożynki Prezydenckie; Mistrzostwa Świata Drwali; U częstochowskich pracodawców; Z Urzędem Dozoru  Technicznego; Jubileusz NSZZ Solidarność 80
 • Wyniki kontroli w czterech szpitalach (6)
  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć podczas spotkania, które odbyło się 29 września 2016 r. w Głównym Inspektoracie Pracy, poinformował dziennikarzy o wynikach kompleksowej kontroli przeprowadzonej w czterech szpitalach należących do spółki "Centrum Dializa".
 • Pielgrzymka Ludzi Pracy (7)
 • Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego (8)
  Nie zawsze niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego musi mieć kwalifikację prawną jako przestępstwo. Może być uznane za wykroczenie z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Kiedy zatem zasadne jest kierowanie zawiadomienia do prokuratury, a kiedy można poprzestać na zawiadomieniu ZUS?
 • Tryb ustalania rolniczej choroby zawodowej (cz. I) (11)
  Za rolniczą chorobę zawodową, zgodnie z art. 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uważa się chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba ta jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Na podstawie art. 46 ust. 5 cytowanej ustawy stwierdzenia rolniczej choroby zawodowej dokonuje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny w t rybie określonym w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.
 • Galanteria bez rąk (15)
  Bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia pracowników stwierdzili inspektorzy pracy z Oddziału PIP w Tarnowie w niemal jednej trzeciej skontrolowanych zakładów produkcji galanterii drzewnej na terenie gmin Szerzyny i  Ryglice w Małopolsce w 2013 i 2014 roku.
 • DREMA 2016 (18)
  Ograniczaniu zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna poświęcona była konferencja Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się 13 września br. podczas X edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016. Zainaugurowano tam trzyletnią kampanię prewencyjno-kontrolną "Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna".
 • Chemiczna lekkomyślność (20)
  Wyrażenie "czynnik chemiczny" wywołuje bardzo różne reakcje u pracodawców i pracowników, od lekceważenia po niepokój. Większość zdaje sobie sprawę z tego, że chemia wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy, niewielu jednak ma świadomość potencjalnych problemów, jakie się z tym wiążą.
 • Bezpieczna praca na rusztowaniu? (23)
  Rusztowanie powinno służyć wykonywaniu prac na wysokości w sposób bezpieczny, niestety dane dotyczące wypadków przy pracy wskazują, że często jest zupełnie inaczej. Niepokojące jest to, jak wiele stwierdza się podczas kontroli placów budów nieprawidłowości w zakresie eksploatacji rusztowań metalowych.
 • Gospodarstwo idealne (26)
  Niespełna 16-hektarowe gospodarstwo o profilu sadowniczym z województwa łódzkiego zostało docenione przez głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia nagrodą specjalną w tegorocznej edycji konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne".
 • Wyzwania dla inspektorów pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu (28)
  Ponad 21 mln zł należnych świadczeń pieniężnych wyegzekwowali w minionym roku inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych pracodawcy zawarli umowy o pracę z 1 884 osobami.
 • Na Forum Ekonomicznym w Krynicy (32)
  Blisko 4 tys. gości z 50 różnych krajów wzięło udział w XXVI Forum Ekonomicznym, które miało miejsce w dniach 6-8 września bar. w Krynicy-Zdroju. Zaproszeni eksperci rozmawiali o kondycji współczesnej Europy i świata. Odbyło się kilka sesji plenarnych i 150 paneli dyskusyjnych, w tym ten o roli bezpieczeństwa pracy w procesie inwestycyjnym, zorganizowany z inicjatywy porozumienia ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie. Inspekcję pracy reprezentował Mariusz Pyrcz, zastępca okręgowego inspektora pracy w Krakowie.
 • Spartakiada Pracowników PIP (34)
 • Śmierć przy wielopile (36)