Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 2013/08

 • Aktualności
  • Czy wprowadzenie licencji jako podstawy wykonywania funkcji syndyka jest dopuszczalne (3)
  • Jakie zmiany wprowadzono w listach ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy (3)
  • Którzy nauczyciele nie podlegają systemowi uzyskiwania stopni awansu zawodowego (4)
  • Na jakich zasadach będą odbywać specjalizację lekarze czynnej służby wojskowej (4)
  • W jaki sposób będą ustalane żołnierzom równoważniki w zamian za wyżywienie (5)
  • Czy żołnierzom będzie przysługiwała dieta za wykonywanie zadań w innym miejscu niż teren poligonu (5)
  • W jakiej wysokości będzie wypłacana pomoc opiekunom niepełnosprawnych dzieci (6)
  • Jakie typy szkół specjalnych mogą być tworzone w podmiotach leczniczych (6)
  • Na czym polegają zmiany w zakresie bhp przy obsłudze żurawi (7)
  • Co się zmieniło w przepisach dotyczących zfśs w jednostkach sfery budżetowej podległych MSW (7)
  • W jakim okresie będą zwolnione z pdof świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych (7)
  • Jakie nowe zadania wyznaczono bibliotekom pedagogicznym (8)
  • Od kiedy pozbawieni wolności w systemie dozoru elektronicznego będą mieli prawo do renty socjalnej (8)
  • Jakie będą zmiany w czasie pracy kierowców (8)
  • Czy przedsiębiorcy zagrożeni przejściowymi trudnościami otrzymają bezzwrotne wsparcie państwa (9)
  • Ważne terminy 15-30 kwietnia 2013 r. (10)
  • Wskaźniki i stawki (stan prawny na 4 kwietnia 2013 r.) (11)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (12)
 • Temat numeru
  • Roczna korekta dokumentacji ZUS; najczęstsze problemy w praktyce (22)
 • O tym musisz wiedzieć
  • Jak święta majowe wpływają na rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym (13)
  • Jak rozliczyć opłaty za autostrady według nowych przepisów o podróżach służbowych (15)
  • Jaką składkę wypadkową powinna zapłacić firma, która nie otrzymała w tej sprawie zawiadomienia z ZUS (18)
 • Prawo pracy
  • Jak prawidłowo sformułować informację o warunkach zatrudnienia dla pracownika (34)
  • Czy miejsce pracy może obejmować teren dwóch województw (41)
  • Czy pracownicę po urlopie macierzyńskim poprzedzonym chorobą trzeba skierować na badania lekarskie przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego (43)
 • Wynagrodzenia
  • Czy z tytułu spotkania integracyjnego należy ustalać przychód dla pracownika (46)
  • W jakim terminie należy opracować i wprowadzić w życie regulamin zfśs (51)
  • Czy pracownikowi trzeba zapłacić na niepełną godzinę wykonywania pracy (55)
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Jakie skutki dla płatnika składek może wywołać złożenie korekty dokumentu ZUS IWA (58)
  • Kto opłaca składki za studentkę przebywającą na urlopie wychowawczym i jednocześnie wykonującą umowę zlecenia (62)
  • Czy umowa zlecenia bez wypłaty wynagrodzenia uprawnia do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia (65)
  • Liczenie okresu zasiłkowego - 7 najczęstszych błędów popełnianych w praktyce (68)
  • Czy przysługuje zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy powstała w trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (74)
 • Zasiłki
  • Czy rodzice pracujący w systemie pracy zmianowej mają prawo do zasiłku opiekuńczego (77)
 • Emerytury i renty
  • Kiedy ZUS podejmie wypłatę zawieszonej emerytury i zwaloryzuje świadczenie (80)
 • Najnowsze orzecznictwo
  • Kiedy następuje przejście zakładu pracy na innego pracodawcę (82)
 • Prawo dla kadr i płac
  • Ustawa o zwolnieniach grupowych 2013 z komentarzem (1)