Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2013/21

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy urlop wychowawczy udzielony przed zmianą przepisów w wymiarze 3 lat trzeba skrócić o 1 miesiąc (5)
  • Jak święta listopadowe w 2013 r. wpływają na wymiar czasu pracy pracowników (6)
  • Jak zrekompensować dodatkową godzinę przepracowaną w nocy podczas zmiany czasu letniego na zimowy (8)
  • Jakim pracownikom trzeba zapewnić od 1 listopada napoje i posiłki profilaktyczne (10)
  • Kiedy użytkowanie samochodu firmowego w celach prywatnych można wyłączyć z oskładkowania (13)
 • Zmiany Prawa
  • Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i stażu pracy niektórych pracowników samorządowych (14)
  • Dodatki do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienia i OHP (14)
  • Minimalne wykształcenie dla osób zatrudnionych na niektórych stanowiskach w OHP (15)
  • Zmiany w bhp przy urządzeniach energetycznych (15)
  • Obowiązują nowe wzory druków ubezpieczeniowych (15)
 • W Sejmie
  • Nauczyciele przedszkolni będą uprawnieni do ulgi w przejazdach publicznym transportem zbiorowym (16)
  • Nowa ustawa antykryzysowa (16)
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2014 r. (17)
  • Pracodawcy będzie groziła grzywna za żądanie wystawienia weksla przez pracownika (17)
 • Projekty
  • Zmiany zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE (18)
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Ile wynosi składka zdrowotna od dochodu opodatkowanego w kraju spoza UE (20)
 • Temat Numeru
  • Święta w firmie - jak rozliczyć obdarowanych pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (22)
 • Prawo Pracy
  • Kiedy pracownicy delegowani są ubezpieczeni za granicą (19)
  • Jak postępować z pracownikiem mającym objawy choroby, który nie przedstawia zwolnienia lekarskiego (33)
  • Kiedy następuje zwolnienie dyscyplinarne, jeżeli pracownik nie odbiera korespondencji (36)
  • Czy w razie choroby rodzica wykorzystującego urlop rodzicielski urlop ten może przejąć drugi rodzic (40)
  • Komu trzeba wydać świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika (42)
 • Wynagrodzenia
  • Jak wypełnić informację INF-1 do PFRON według nowego formularza - instrukcja (44)
  • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop dla nauczycieli akademickich (51)
  • Czy należy wypłacić dietę za podróż związaną z przeprowadzeniem badań profilaktycznych (53)
  • Jak dokonać potrącenia zaliczki z ekwiwalentu za urlop (54)
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Jaka wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje płatnika po przejęciu innego podmiotu (57)
  • Kiedy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji podlega oskładkowaniu (62)
  • Czy płatnik jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracownika powracającego z urlopu ojcowskiego (66)
  • Jak rozliczyć składki byłego zleceniobiorcy aktualnie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (68)
 • Zasiłki
  • Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych (70)
  • Czy matka, która w czasie urlopu rodzicielskiego urodzi kolejne dziecko, nabywa prawo do nowego urlopu macierzyńskiego (75)
  • Czy choroba w okresie wyczekiwania uprawnia do świadczeń chorobowych (79)
 • Emerytury i Renty
  • Kto ma prawo do emerytury pomostowej (81)