Monitor Prawa Pracy 2016/12

 • Aktualności
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • IV Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Coś się zaczyna, coś się kończy - z prawem pracy przez życie. Sprawozdanie z konferencji
  • Zasady dopuszczenia pracownika wracającego z urlopu wychowawczego do pracy oraz korzystanie z urlopu wychowawczego jako przyczyna dyskryminacji pracownika
  • Przyczyny wypowiedzenia
  • Okres pozostawania bez pracy a prawo do premii i urlopu wypoczynkowego
  • Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - pięć lat na decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
 • Artykuły
  • Ryczałt za nocleg dla kierowcy
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w państwie członkowskim
  • Prawo do odpoczynku w konstytucjach państw europejskich - część 1
  • Relacja pomiędzy art. 36 a art. 167 KP
  • Czas pracy maszynistów - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  • Wydanie świadectwa pracy po skutecznym rozwiązaniu umowy o pracę
  • Umowa o dzieło
  • Uposażenie sędziego w stanie spoczynku
  • Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
  • Prawo właściwe dla umowy o pracę
  • Kilka przemyśleń na temat wypowiedzi L. Florka zamieszczonej w Monitorze Prawa Pracy Nr 10/2016, pt.: Uwagi do opracowania A. Musiały, Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy