Monitor Prawa Pracy 2017/12

 • Aktualności
  • Zmiana podstawy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilno-prawną
  • Zadaniowy system czasu a obowiązek usprawiedliwienia nieobecności
  • Naruszanie zasad korzystania z przerw od pracy
  • Projekty zmian aktów prawnych
  • V Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Teatr niejednego aktora. Podmioty kreujące prawo pracy. Sprawozdanie z konferencji
 • Artykuły
  • Porozumienie europejskie partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się a polskie uwarunkowania
  • Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w razie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  • Kilka uwag na temat układów ratalnych zawieranych z ZUS
  • Dodatkowe odszkodowanie dla pracownika za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Termin na odwołanie się pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę
  • Ustalenie warunków prawa do emerytury
  • Zdolność sądowa i procesowa pracodawcy
  • Praca w szczególnych warunkach
  • Odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę
  • Sprzeczny z prawem skład sądu orzekającego
  • Wybory przedstawicieli pracowników
  • Świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego