Monitor Prawniczy 2016/17

 • Aktualności
  • Konsekwencje przedłożenia sfałszowanej umowy sprzedaży auta do wniosku o rejestrację pojazdu
  • Egzekwowanie praw własności intelektualnej
  • Zamówienia publiczne na roboty budowlane
  • Reklama z podaniem ceny
 • Artykuły
  • Firma spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej
  • Pojęcie konsumenta a umowy mieszanego użytku w prawie polskim
  • Kontrowersje dotyczące praktyki stosowania przez organy inspekcji farmaceutycznej klauzuli prowadzenia na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych
  • Odpowiedzialność za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu
  • Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 148 KPC - uwagi dotyczące nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
  • Leki cyfrowe. Czy konieczna będzie nowelizacja Prawa farmaceutycznego?