Monitor Prawniczy 2018/16

 • Aktualności
  • Wymogi formalne skargi kasacyjnej
  • Zakres związania prawomocnym wyrokiem dotyczącym świadczenia okresowego
  • Zapłata należności za wykonane prace a spory członków konsorcjum
  • Nagrywanie rozmów klientów banku bez ich zgody
  • Udostępnianie decyzji wydawanych na podstawie przepisów antykorupcyjnych
  • Usługa outsourcingu personalnego
  • Europejskie poświadczenie spadkowe
  • Ubój rytualny
  • Informacja poufna
 • Artykuły
  • Udzielenie prokury przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 6.3.2018 r. – część II
  • Sukcesja procesowa przy podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie
  • Granice tajemnicy lekarskiej psychiatrycznej w aspekcie karnomaterialnym
  • Ustanowienie przez stronę kilku pełnomocników a doręczenia w postępowaniu administracyjnym
  • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

Monitor Prawniczy - cały wykaz