NormaBHP.pl 2014/05

 • Temat numeru
  • Ryzyko poślizgu u starszych pracowników (4)
   Niewygodne i niewłaściwie dopasowane obuwie to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy. Zwrócenie uwagi na ten problem jest o tyle istotne, że obejmuje on coraz większą grupę pracowników w grupie 60+ w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego.
 • Wywiad
  • Polskie linie kolejowe - lider bezpiecznej pracy (8)
   Rozmowa z Tomaszem Janem Borkowskim, zastępcą dyrektora Biura Spraw Pracowniczych PKP Polskich Linii Kolejowych SA.
 • Warunki pracy
  • Jak kwalifikować zdarzenie związane z ekspozycją zawodową (10)
   Kwalifikacja zdarzenia; Narażenie na czynniki środowiska pracy; Podstawa prawna
  • Praca biurowa - czy rzeczywiście bez zagrożeń (11)
   Żeby praca biurowa była bezpieczna, należy wyeliminować zaobserwowane zagrożenia i nieprawidłowości, a następnie zdecydować, czy istniejące środki bezpieczeństwa są wystarczające.
  • Jak chronić pracowników przed porażeniem (12)
   Jeśli pracownicy mogą być narażeni na bezpośredni dotyk instalacji elektrycznej, w firmie należy wdrożyć środki zapewniające ochronę, tak aby ich zabezpieczyć przed porażeniami od napięć dotykowych.
  • Czy oświetlenie w pracy to czynnik szkodliwy dla zdrowia (13)
   Jeżeli światło służy tylko do oświetlania pomieszczeń lub stanowisk pracy, znajduje się w oprawach oświetleniowych oraz jest umieszczone w odpowiedniej odległości od narażonych na działanie światła części ciała, to promieniowanie od nich nie jest uznawane za czynnik szkodliwy dla zdrowia.
 • Aspekty prawne bhp
  • Jak nie narazić się na zarzuty mobbingu (14)
   Uzasadniona krytyka, gdy pracownik nienależycie wykonuje swoje obowiązki pracownicze, a pracodawca egzekwuje ich prawidłowe wykonanie, to nie mobbing - orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku....
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Jak skutecznie kontrolować ryzyko zawodowe (18)
   Ocena ryzyka zawodowego zostanie wykonana poprawnie tylko wtedy, kiedy pracodawca udostępni do niej wszystkie potrzebne informacje oraz zapewni zespołowi współpracę zarówno ze swojej strony, jak i pracowników.
 • Wypadki przy pracy
  • Czy zwłoka w zgłoszeniu wypadku przy pracy wpływa na jego kwalifikację (20)
   Jeżeli pracownik dopiero po kilku dniach zgłosił, że uległ wypadkowi przy pracy, pracodawca jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego zdarzenia oraz sporządzenia protokołu powypadkowego.
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Użytkownik obiektu odpowiada za ochronę przeciwpożarową (21)
   Jeśli w umowie dzierżawy nie ma zapisów dotyczących przestrzegania przepisów bhp i ppoż., odpowiedzialność za te kwestie spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. W sytuacji gdy umowa przewiduje taką odpowiedzialność dzierżawcy, musi on utrzymywać we właściwym stanie sprzęt przeciwpożarowy i aktualizować instrukcje przeciwpożarowe.
 • Praca na wysokościach
  • Bezpieczeństwo - priorytet pracy na wysokościach (22)
   Odpowiednio dobrane narzędzia i stabilne konstrukcje, przeszkolenie pracowników oraz regularna kontrola użytkowanych rusztować czy drabin gwarantują bezpieczeństwo pracy na wysokościach. Obowiązki te, zgodnie z przepisami, spoczywają na pracodawcy.
  • Bezpieczna droga na szczyt (24)
   Optymalne wykorzystanie powierzchni to jedno z podstawowych zadań, z którym muszą się zmierzyć projektanci odpowiadający za wyposażenie zakładów produkcyjnych, sklepów wielkopowierzchniowych, nowoczesnych magazynów czy hal logistycznych.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Rewolucyjny system ochrony twarzy (25)
   Na rynku pojawiła się pierwsza osłona twarzy klasy A - Turboshield. Jest to nowy rewolucyjny system, którego unikalne, opatentowane funkcje oparte zostały na wynikach wnikliwych badań przeprowadzonych wśród ich użytkowników. Zapewnia wysoki komfort przy dłuższym noszeniu, umożliwia bardzo prostą wymianę szyby, a przy stosowaniu ze sztywnym kaskiem oferuje zwiększoną ochronę i optymalne dopasowanie.
  • Innowacja w dziedzinie kombinezonów (26)
   Dzięki technologii nieprzepuszczalnego materiału właściwości ochronne kombinezonów wykonanych z włókniny Tyvek zapewniają lepszą ochronę i obejmują nieprzepuszczalność dla cieczy oraz oleofobowość.
 • Rozwój osobisty/szkolenia
  • Kto może szkolić z obsługi wózków paletowych (28)
   Szkolenie z obsługi tzw. paleciaków można zlecić zewnętrznemu ośrodkowi prowadzącemu szkolenia operatorów wózków albo zorganizować i przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem że zakład ma opracowany program szkolenia obejmujący część praktyczną i teoretyczną oraz dysponuje odpowiednią kadrą do przeprowadzenia szkolenia.
 • Na każdy temat
  • ZUS dofinansuje projekty bhp (29)
   Nawet do 100 tys. zł dofinansowania z Programu Dofinansowania Przedsiębiorstw z ZUS mogą otrzymać mikroprzedsiębiorstwa na projekty poprawiające bezpieczeństwo w zakładach pracy. Warunkiem jest opłacanie ubezpieczenia wypadkowego za pracowników.
 • Dobre praktyki
  • Benefit Systems: Firma bez dymu (31)
  • DHL: Bezpieczna obsługa przesyłek (35)
  • Skanska promuje zasady bezpieczeństwa (37)
 • Pierwsza pomoc
  • Zabezpieczenie miejsca wypadku (41)
   Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia to początkowy etap udzielania pierwszej pomoc. Dopiero w momencie kiedy uznamy miejsce zdarzenia za bezpieczne, możemy podjąć dalsze działania. Gdy miejsce zdarzenia może zagrażać osobie udzielającej pierwszej pomocy, należy wezwać odpowiednie służby, które je zabezpieczą.