NormaBHP.pl 2014/04


 • TEMAT NUMERU - Bezpieczna praca w magazynie
  Projekt budynku musi być przemyślany i merytorycznie poprawny. W każdym przypadku dostosowanie źle zaprojektowanej przestrzeni to dla firmy przestój w działalności i ogromne straty. Warto wyeliminować to ryzyko.
 • Rola obserwatora kształtuje świadomość pracowniczą
  Nie wystarczy wdrożyć kulturę bezpieczeństwa w firmie. Trzeba ją stale rozwijać, właściwie dobierać, oceniać i motywować obserwatorów. Tylko wtedy podniesie poziom bezpieczeństwa pracy.
 • Bhp to troska o najwyższy komfort pracy
  Rozmowa z dr. hab. Stanisławem Michałowskim, prof. nadzw. rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Jak bezpiecznie podłączyć i użytkować kserokopiarkę
  Trudno dziś o współczesne biuro bez takich urządzeń, jak kserokopiarki. Wymagają one właściwej obsługi i są potencjalnym źródłem zagrożeń pracowników. Co zrobić, aby zminimalizować takie zagrożenia i w konsekwencji nie dopuścić do – często prozaicznych, acz groźnych w skutkach – zdarzeń wypadkowych?
 • Jak bezpiecznie przechowywać substancje żrące
  Jeśli przedsiębiorca wybierze nieodpowiednie rozwiązanie do przechowywania substancji niebezpiecznych i dojdzie do wypadku, firma ubezpieczeniowa może uznać, że nie zastosował właściwych zabezpieczeń. Skutkiem będzie odmowa wypłaty odszkodowania.
 • Opatrunki hydrożelowe skrócą proces gojenia
  Do leczenia ran warto stosować nowoczesne opatrunki wspomagające utrzymanie wilgotności w ranie, pochłaniające nawet obfity wysięk. Takie rozwiązania zabezpieczają przed przywieraniem.
 • Jak lepiej wykorzystać przestrzeń magazynową
  Gdy chcemy oszczędzić miejsce w magazynie, składujemy produkty o określonych gabarytach i wadze maksymalnie półciężkiej, warto postawić na ekonomiczne rozwiązania, jakimi są kontenery siatkowe.
 • Na jak długo można zatrudnić pracownika przy koszeniu
  Czy można zatrudnić pracownika, w świetle obowiązujących przepisów, przy koszeniu trawy wykaszarką spalinową z ostrzem metalowym typ „Solo” na 8 godzin dziennie przez cały tydzień? Wyniki sesji pomiarowej przedstawiają się następująco: Hałas: – L EX,8h = 90,0 dB, NDN 3.16 , czas w minutach 180,0 minut. drgania: całkowita wartość drgań 9,5 m/s2 , rękojeść lewa. Krotność NDN 2,08, czas 180,0 minut. całkowita wartość drgań 8,7 m/s2 , rękojeść prawa. Krotność NDN 1,89, czas 180,0 minut. Pracownikowi dobrano odpowiednie ochronniki słuchu na podstawie programu komputerowego HZP 99/2011 autorstwa A. Wilczyńskiego. Używa ochronników słuchu typu: Bilsom 656 NST (wkładki w.u.).
 • Pojemnik na resztki elektrod na stałym stanowisku spawalniczym
  Jak powinno być wyposażone stałe stanowisko spawalnicze? W jaki sposób je zabezpieczyć, jeśli znajduje się ono na otwartej przestrzeni?
 • Wymagania dla stanowiska cięcia metalu laserem
  Jakie są wymagania dla pracownika zatrudnionego na stanowisku cięcia metalu laserem, a także dla takiego stanowiska pracy?
 • Kiedy ZUS odmówi wypłaty świadczeń za wypadek przy pracy
  Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie meczu piłkarskiego zorganizowanego przez pracodawcę, biorąc w nim udział dobrowolnie, poza zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę, nie stanowi wypadku przy pracy – orzekł Sąd Najwyższy.
 • Ryzyko zawodowe podczas pracy w delegacji
  Pracodawca powinien poinformować pracownika przed przystąpieniem do pracy w delegacji o ryzyku zawodowym, jakie występuje na danym stanowisku. Informacja ta może być przekazana podczas szkolenia wprowadzającego lub później, lecz zawsze przed przystąpieniem do pracy.
 • Choroby zawodowe – możliwe kilka postępowań
  Obowiązujące przepisy wskazują katalog chorób zawodowych, ale nie stanowią, że ocena stanu zdrowia pracownika pod kątem stwierdzenia istnienia jednej z tych chorób wyłącza możliwość prowadzenia postępowania o stwierdzenie wystąpienia innej choroby zawodowej u tego samego pracownika.
 • Z protokołem powypadkowym można się zapoznać za pomocą e-maila
  Poszkodowana w wypadku przy pracy, na czas rekonwalescencji, przebywa w rodzinnym mieście, bardzo odległym od miejsca pracy (pracując, korzysta z Internetu). W związku z tym nie mogę od niej uzyskać podpisu na protokole powypadkowym. Co mam robić?
 • Bezpieczny dostęp do wyżej położonych stanowisk pracy
  Indywidualnie zaprojektowane konstrukcje z metali lekkich dla specyficznych rozwiązań branżowych, schody, podesty z metali lekkich oraz rusztowania i systemy drabin specjalnych to niestandardowe wyposażenie ułatwiające pracę na wysokościach.
 • Okulary ochronne mogą być stylowe
  Komfortowe okulary ochronne powinny umożliwiać połączenie ochrony – ich podstawowej funkcji z możliwością wyboru odpowiedniego stylu czy regulacji. Takie funkcje powinny zapewnić pracownikowi jak największą wygodę i maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy.
 • Jak właściwie dobrać rękawice i obuwie do zagrożeń – rozwiązanie testu wiedzy
  W poprzednim wydaniu magazynu „Norma bhp” zamieściliśmy test wiedzy z zakresu doboru rękawic i obuwia. Poniżej znajduje się jego rozwiązanie. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia poprawności odpowiedzi.
 • Kreowanie autorytetu kadr bhp w firmie
  Autorytet służb bhp warto budować w sposób systematyczny i przemyślany. Zależy on w równym stopniu od kompetencji zawodowych, jak i umiejętności budowania dobrych relacji z innymi.
 • Rozwiązania IT usprawniają kontrolę obszaru bhp
  Zarządzanie bhp przy wsparciu dedykowanych rozwiązań IT pozwala ewidencjonować wszystkie zdarzenia i fakty z tego zakresu oraz na bieżąco generować raporty i zestawienia wspomagające podejmowanie decyzji.
 • STRABAG: Frontem do pracownika
  Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przez firmą STRABAG. W tak dużej firmie to zwykle czynnik ludzki decyduje o poziomie wypadkowości i komforcie pracy.
 • Czy można ustawić szafki na drodze ewakuacyjnej
  W kilku miejscach w naszych budynkach na drogach ewakuacyjnych znajdują się niewielkie szafki, które nie zawężają szerokości tych dróg. W szafkach znajdują się szczotki do zamiatania, płyny do zmywania podłogi, worki na śmieci, w pozostałych przybory do wydawania posiłków. Czy w związku z tym możemy mówić o „składowaniu materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych”? Jak odnosić się w praktyce do tego typu przypadków?